Læserbrev: Venstre svigter Omann

13 dage. Så lang tid gik der, fra Claus Omann Jensen blev kåret som Venstres nye bud på en borgmester, til den politisk uerfarne Omann blev snigløbet af sin egen gruppe i byrådet.

Med forgængeren Anders Buhl-Christensen i spidsen stemte Venstre nemlig nej til SF’s forslag om at lukke for biltrafik i Sløjfen. Et forslag, som Omann ellers bakkede op om i sin valgtale 13 dage før.

Da Socialdemokraterne, Konservative og Dansk Folkeparti også trykkede på nej-knappen, må borgerne i Randers berede sig på fortsat at springe for livet, når de handler i midtbyen.

Og det er en skam! Især for butikkerne, som ifølge en detailhandelsanalyse fra 2010 ville drage stor fordel af en midtby, hvor mennesker – og ikke biler – havde førsteret.

Imidlertid blev Omann, som fulgte byrådsmødet fra tilskuerrækkerne, ikke meget klogere på, hvorfor hans parti ikke bakkede ham op. I debatten sagde Buhl nemlig, at et bilfrit Sløjfen ville være til gavn for butikkerne i midtbyen.

Alligevel endte han og næsten hele Venstre-gruppen med at stemme nej. Kun Omanns detroniserede modkandidat til posten som spidskandidat, Jens Peter Hansen, bakkede op om sin overmand og stemte for forslaget.

Det er synd for Omann og byens borgere, som også i fremtiden må indrette sig efter bilerne, når de handler i midtbyen. Øv!

Bragt i Randers Amtsavis den 30. maj 2012

Bragt på byen.nu: http://byen.nu/?Id=5468

Venstre svigter Omann

13 dage. Så lang tid gik der, fra Claus Omann Jensen blev kåret som Venstres nye bud på en borgmester, til den politisk uerfarne Omann blev snigløbet af sin egen gruppe i byrådet.

Læs mere her

Læserbrev: Bakker V op om Omann?

SF har længe ment, at gågaderne i midtbyen skal være bilfri. Men indtil nu har der ikke været flertal i byrådet for at sløjfe biltrafikken i Sløjfen. Desværre!

Nu ser det imidlertid ud til, at de borgere, som er vant til at springe for livet, når de handler i midtbyen, måske kan ånde lettet op.

SF’s politik om en mere bilfri midtby får nemlig opbakning fra en uventet kant. Venstres nye bud på en borgmester, Claus Omann Jensen, siger: “Og så skal bilerne væk fra gågaderne i midtbyen.” (Randers Amtsavisen, 9. maj)

At Claus Omann Jensen på det punkt vil føre SF-politik, er jeg glad for. Og hvis han og Venstre har svært ved at finde på noget selv, er de naturligvis velkomne til at kopiere andre dele af vores program,

Dog ville det være synd, hvis borgerne i Randers skal vente helt til 2014, hvor Claus Omann Jensen tidligst kan nuppe en stol i byrådssalen, på at kunne handle i midtbyen uden at frygte at blive kørt ned.

Så derfor har SF stillet forslag om at lukke for biltrafik i Sløjfen. Forslaget kommer til afstemning på næste møde i byrådet, og her bliver det spændende at se, om Venstres byrådsgruppe bakker op om deres nye borgmesterkandidat. Venstre-flokken har nemlig tidligere vendt tomlen nedad til et lignende forslag.

Men lad os for byens skyld håbe, at Venstres gruppe i byrådet bakker op om deres borgmesterkandidat ved at stemme for SF’s forslag.

Bragt i Randers Amtsavis mandag den 14. maj

Bragt på byen.nu: http://byen.nu/?Id=5411

Fakta om trafikstøj og støjhandlingsplaner

(Bragt i Randers Amtsavis mandag den 30. januar 2012)

I et læserbrev bragt den 25. januar spørger Inge Leth, hvordan jeg vil sikre byrådets vision om at begrænse støj i den busvenlige ombygning af Rosenørnsgade.

I handlingsplanen for støj peger vi på flere strækninger, hvor trafikken i dag overskrider miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Udbyhøjvej og Rosenørnsgade er blandt disse veje, ligesom Århusvej og Tørvebryggen for eksempel også er det.

Vores strategi for at begrænse støjen er især at bruge støjreducerende asfaltbelægninger. Indtil nu har det ikke været muligt at finde penge til at dæmpe støj ved at ændre facader på boliger.

Allerede i dag overskrider støjen på Rosenørnsgade og den inderste del af Udbyhøjvej de vejledende værdier. Projektet i Rosenørnsgade skaber imidlertid ikke mere støj.

Vi forventer, at trafikken på Rosenørnsgade over de næste 10 år vokser med mellem 2.000 til 4.000 biler i døgnet. En stigning, der alene skyldes den generelle udvikling. Sådan en stigning øger højst støjen med 1 dB, der er grænsen for, hvad det menneskelige øre kan registrere. Med andre ord: Ændringen er så lille, at vi ikke kan høre den.

Projektet betyder, at trafikkens gennemsnitlige hastighed stiger, og det fører faktisk til, at støjen fra det enkelte køretøj falder. Når trafikken bevæger sig med fem til ti kilometer i timen støjer den nemlig mere, end når hastigheden er 15 til 20 kilometer i timen.

Inge Leth skriver i sit indlæg: “Til din orientering skal oplyses, at den stigning på 3 dB betyder en fordobling af det oplevede støjniveau”.

Det er ikke er korrekt. Vi oplever støj som fordoblet, når den vokser med 10 dB. En stigning, som er mange gange højere end det værst tænkelige scenarie på Rosenørnsgade.

Jeg vil gøre mit til, at vi gør vores bedste for at bekæmpe støj fra trafikken. Men jeg vil ikke være med til, at borgerne langs Rosenørnsgade og Udbyhøjvej kommer foran i køen, fordi det lige er her, vi laver et projekt.

Ingen Leth skriver, at der mangler to bilag i den handlingsplan for støj, som ligger på kommunens hjemmeside. Det retter vi naturligvis med det samme.

Mere fut i midtbyen

Randers fortjener mere fut i midtbyen. Ellers risikerer midtbyen at blive et halv-levende museum, der som gravsten fortæller historien om den gamle handelsby Randers.

Så simpel er baggrunden for, at SF og jeg har sagt ok til at sætte gang i arbejdet med at lave en lokalplan, der i detaljer beskriver projektet med et større center på Thors bakke. Og dog! Vi har nemlig to ret væsentlige forbehold:

(1) Centret på Thors bakke skal ikke være et center for centrets egen skyld. Det skal være et center for midtbyens skyld! Med andre ord: Det skal være med til at skabe en stærk og levende midtby – ikke det modsatte! Det er i øvrigt også det eneste, kommuneplanen giver mulighed for. Især opbakningen fra forretningerne i midtbyen (Handelsrådet og Cityforeningen), synes jeg peger klart på, at projektet styrker midtbyen.

(2) Centret skaber utvivlsomt mere trafik i midtbyen – også af den tunge slags. Allerede i dag er der for meget, endda så meget, at vi ved, at nogle af beboerne bliver syge af det. Derfor skal vi have sat gang i nogle ting, der begrænser den øvrige sundhedsskadelige trafik i midtbyen.
Ikke fordi jeg – eller SF – har noget som helst imod biler. Men fordi vi ved, at vi står med et sundhedsproblem, vi skylder beboerne at få løst. Ligesom vi også står med både klima- og trængselsudfordringer, vi skal have gjort noget ved. Et bud er at vedtage SF’s forslag om et forbud mod gennemkørende tung trafik som et flertal i byrådet helt sort stemte ned (læs mere om det her). Et andet bud er at lave miljøzoner, hvilket en ny S-SF-regering efter alt at dømme vil åbne døren for.

Jeg pressede derfor pindene her sammen til et ændringsforslag til vedtagelsen, som jeg fremlagde, da vi her til aften behandlede sagen på et ekstraordinært byrådsmøde. Ændringsforslaget lød:

SF foreslår:

– at det understreges, at midtbyen samlet skal styrkes af projektet
– at Randers Kommune fortsat vil begrænse den sundhedsskadelige trafik i midtbyen

Forslaget blev vedtaget – dog med den ændring, at begrænsningerne af trafikken som minimum skal ske på Østervold og i Sløjfen. Jeg holder selvfølgelig fast i, at begrænsningerne også skal ske på Center-ringen.

De to pinde slår fast, at det er nu, vi skal have arbejdshandskerne på. For mens arbejdet med lokalplanen kører, skal vi sikre, at projektet – og særligt den konkrete udførsel – kommer til at gavne midtbyen, samtidig med, at vi skal knokle for at finde solide løsninger på trafikudfordringerne.

Mit mål er, at projektet skal være et projekt for beboerne, handelslivet og byen i fællesskab – og hvis vi allerede nu tager arbejdshandskerne på, så er jeg sikker på, at det kan lade sig gøre. Jeg vil gøre alt for, at vi kommer i mål med et fælles projekt, så vi også i fremtiden har en stærk og levende midtby. Andet ville slet ikke være til at leve med!

Du kan læse pressemeddelelsen her 

Du kan læse omtale af forslaget på byen.nu her