Forslag i byrådet

I henhold til den kommunale styrelseslovs § 11 har alle byrådsmedlemmer ret til at stille spørgsmål om kommunens anliggender og forslag til beslutning.

Siden 1. januar 2014 har jeg stillet følgende forslag og spørgsmål i byrådet:

22. juni 2015

Byrummet i Randers skal ikke reduceres til at være en reklamesøjle (ændringsforslag)

Lukkede folkeskoler skal tilbydes til forældregrupper, der ønsker at bevare den lokale skole (ændringsforslag)

En spekulationsfri visitation til specialtilbud på skoleområdet (ændringsforslag)

Boykot flyselskaber, der tilsidesætter danske løn- og arbejdsforhold (forslag)

Bevar den omkostningsbestemte husleje (forslag)


 

8. juni 2015

Afskaf diskriminerende demografi-model for borgere med handicap (ændringsforslag)

En ny demokratisk og strategisk planlægning for vindmøller og grøn energi (ændringsforslag)

Bevar fuglevolieren i doktorparken – og ingen social dumping (underændringsforslag)

Spørgsmål om klassesammenslag i forbindelse med skolelukningerne

Afskaf tvangsrehabilitering for ældre (ændringsforslag)

Giv uretfærdigt behandlede familier på kontanthjælp de penge, de har ret til (ændringsforslag) – udløste ombudsmandssagen

Boykot flyselskaber, der tilsidesætter danske løn- og arbejdsforhold (forslag)


 

20. april 2015

Forslag om større handicapvenlighed i det nye vandland

Fælles ændringsforslag med Beboerlisten om, at partier, der ikke har et medlem af økonomiudvalget, også får en repræsentant i ansættelsesudvalget i forbindelse med ansættelse af ny børn- og skoledirektør

Fælles ændringsforslag med Beboerlisten om, at lokalt kendskab indgår som kriterium i stillingsopslag i forbindelse med ansættelse af ny børn- og skoledirektør


23. marts 2015

Forslag om mere åbenhed i KL

Forslag – Styrk børnehaver og vuggestuer med flere pædagoger frem for multihal og lyskryds på Rosenørnsgade

Spørgsmål om klassesammensætninger som følge af skolelukninger

Forslag – Giv forældre ret til friskoler som erstatning for lukkede folkeskoler


2. marts 2015

 Spørgsmål om klassesammensætninger som følge af skolelukninger


2. februar 2015

Forslag om, at Randers Kommune trækker sig ud af Aarhus Lufthavn (se referatet af byrådets behandling af sagen her)

Ændringsforslag til ny lokalplan for Kongens Ege og Skovbakken (se referatet af byrådets behandling af sagen her)

Ændringsforslag til mobilitetspolitikken (se referatet af byrådets behandling af sagen her)

Forslag om en principbeslutning om et stop for yderligere udliciteringer (se referatet af byrådets behandling af sagen her)

Spørgsmål – Fyrer Randers Kommune også medarbejdere i det private?

Ændringsforslag – Lad bevilling til Aarhus Lufthavn betale for nyt børnehus i Kristrup (se referatet af byrådets behandling af sagen her)


12. januar 2015

Velfærdslistens skoleudspil (se referatet af byrådets behandling af sagen her)

Spørgsmål om forvaltningens korrespondance med Ernst & Young i forbindelse med skolelukningssagen (sammen med Beboerlisten og Radikale Venstre)

Forslag om undersøgelse af skolelukningsprocessen (sammen med Beboerlisten og Radikale Venstre)

Ændringsforslag om en mere aktiv og opsøgende indsats i forhold til sprogundervisning til arbejdsløse, når introduktionsprogrammet er afsluttet


8. december 2014

Ændringsforslag om bevarelse af integrationsrådet (se hele sagen her)

Ændringsforslag om en ordning, hvor borgere, der er utilfredse med et lægeskøn fra Lægeservice, kan tilkendegive, at de ønsker at indgå i en undersøgelse

Forslag om rimelige priser for svømmemotionister i det nye badeland

Forslag om, at byrådet skal behandle spørgsmålet om, om der skal foretages nye beregninger af skolelukningsforslaget, herunder kommissoriet for arbejdet

Forslag om, at konstatering af lovstridig proces i forbindelse med skolelukningsplanen må medføre, at skolelukningerne droppes

Forslag om annullation af indhentelse af udtalelser til ændringer af skolelukningsplanen


17. november 2014

Forslag om at udsætte beslutning om ny klubstruktur (se ændringsforslag under overskriften “Økonomiudvalget”)

Forslag om at droppe socialt uansvarlige skattegaver til dem, der i forvejen har mest (se ændringsforslag under overskriften “Beslutning”)

Spørgsmål om høringsfrist i forbindelse med skolelukninger

Spørgsmål om køb af konsulentydelser (stillet sammen med Beboerlisten og Radikale)

Yderligere spørgsmål om køb af konsulentydelser (stillet sammen med Beboerlisten og Radikale)


27. oktober 2014

Forslag om afskaffelse af diskrimination af enmandspartier og -lister i regler for indkaldelse af suppleant (se ændringsforslaget under overskriften “Beslutning”)

Spørgsmål om trafiksikkerhed i Hastrup

Dokumentation for lovbrud i forbindelse med skolelukninger

Forslag om forlængelse af høringsperiode i forbindelse med skolelukninger

Forslag om, at Hadsundvejens Skole ikke sælges til Randers Realskole


9. oktober 2014 – 2. budgetmøde

Velfærdslistens forslag til budget for 2015-18 (se de øvrige partier og listers forslag her)


29. september 2014

Spørgsmål og forslag om hurtigheds- og kontinuitetsprincippet samt tildeling af sociale forsørgelsesydelser

Forslag om erstatning til borgere, der har lidt tab som følge af forkert afgørelse (se pressemeddelelse om forslaget her)


15. september 2014 – 1. budgetmøde

Bekæmpelse af social dumping i udbud af dagrenovation 


1. september 2014

Handleplan for begrænsning af fare for smitte med MRSA

Lov om virksomhedsoverdragelse skal gøres gældende i udbud af dagrenovation

Lokalafstemninger i forbindelse med skolelukninger

Klage til Statsforvaltningen over afslag på indsigt i ny skolestruktur

Spørgsmål om skolelukninger 1 (sammen med Beboerlisten)

Spørgsmål om skolelukninger 2 (sammen med Beboerlisten)

Ansøgning om tilladelse til at hæve skatten uden sanktioner


16. juni 2014

Forbedring af muligheder for ferie for borgere med handicap i kommunale botilbud

Ændringsforslag til lokalplan for Søren Møllers Gades Skole om mere vidtrækkende hensyn til områdets øvrige arkitektur


19. maj 2014

Harmonisering af varmepriser (Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk)

Genindførsel af mulighed for 11.-12. skoleår

Spørgsmål om skolelukninger

Bevarelse af øvelokaler på Værket


28. april 2014

Overenskomstmæssige vilkår for kontanthjælpsmodtageres tvangsarbejde (nyttejob)

Ændringsforslag til Rigsrevisionens rapport om sygedagpengeopfølgning

Politisk følgegruppe til projekt om helhedsorienteret indsats for udsatte familier

Fortrinsret til daginstitutioner i eget skoledistrikt

Forslag om whistleblowerordning


31. marts 2014

Ændringsforslag til sygedagpengekommissorium: En styrket indsats for socialt udsatte


17. februar 2014

Undersøgelse af muligheden for fortsat at købe timer hos og bidrage til overlevelsen af Handicapcentret Kronjylland

Fælles forslag med Beboerlisten om nyvurdering af unge på kontanthjælp


20. januar 2014

Redningspakke til unge på kontanthjælp

Syge i Randers skal ikke miste indkomst

 

En engageret borger har oprettet en side med en masse information om, hvad der sker på byrådsmøderne. Du kan besøge hans side her: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aswym-3_rL_ZdE1LWW1NVTlIT3lhaDZuRWVkbFZPbkE&usp=sharing#gid=2

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *