Velfærdslisten stiller spørgsmål om Aarhus Lufthavns ødelæggelse af beskyttet natur

Til borgmester Claus Omann Jensen (med kopi til direktionen, byrådet og pressen)

I henhold til § 11, stk. 1, 1. pkt. i kommunestyrelsesloven anmoder Velfærdslisten om, at følgende optages på dagsordenen for førstkommende byrådsmøde.

Velfærdslisten stiller spørgsmål om Aarhus Lufthavns ødelæggelse af beskyttet natur Læs resten

Flere pædagoger og medhjælpere i børnehaver og vuggestuer frem for multihal og lyskryds på Rosenørnsgade

Til Claus Omann Jensen (med kopi til byrådet, direktionen og pressen)

Idet der henvises til Kommunestyrelseslovens § 11, stk. 1, 1. pkt., anmoder jeg om at nedenstående optages på dagsordenen for byrådets møde den 23. marts 2015. Læs resten

Læserbrev: Bakker V op om Omann?

SF har længe ment, at gågaderne i midtbyen skal være bilfri. Men indtil nu har der ikke været flertal i byrådet for at sløjfe biltrafikken i Sløjfen. Desværre!

Nu ser det imidlertid ud til, at de borgere, som er vant til at springe for livet, når de handler i midtbyen, måske kan ånde lettet op.

SF’s politik om en mere bilfri midtby får nemlig opbakning fra en uventet kant. Venstres nye bud på en borgmester, Claus Omann Jensen, siger: “Og så skal bilerne væk fra gågaderne i midtbyen.” (Randers Amtsavisen, 9. maj)

At Claus Omann Jensen på det punkt vil føre SF-politik, er jeg glad for. Og hvis han og Venstre har svært ved at finde på noget selv, er de naturligvis velkomne til at kopiere andre dele af vores program,

Dog ville det være synd, hvis borgerne i Randers skal vente helt til 2014, hvor Claus Omann Jensen tidligst kan nuppe en stol i byrådssalen, på at kunne handle i midtbyen uden at frygte at blive kørt ned.

Så derfor har SF stillet forslag om at lukke for biltrafik i Sløjfen. Forslaget kommer til afstemning på næste møde i byrådet, og her bliver det spændende at se, om Venstres byrådsgruppe bakker op om deres nye borgmesterkandidat. Venstre-flokken har nemlig tidligere vendt tomlen nedad til et lignende forslag.

Men lad os for byens skyld håbe, at Venstres gruppe i byrådet bakker op om deres borgmesterkandidat ved at stemme for SF’s forslag.

Bragt i Randers Amtsavis mandag den 14. maj

Bragt på byen.nu: http://byen.nu/?Id=5411

Randers: Nej til landsdækkende rejsekort

Rejsekortet er i sin nuværende form en for dyr investering, mener Miljø- og Teknikudvalget for Randers Kommune. Indførelsen kan medføre massive besparelser på busafgange i stedet for at blive den effektivisering, der kan forbedre den kollektive trafik.

Læs mere her

Om Thor-bakken: En levende og stærk midtby med mindre luftforurening!

Projektet på Thors bakke skal styrke midtbyen og gøre den mere levende. Samtidig skal den sundhedsskadelige trafik i midtbyen begrænses. Sådan lød et SF-forslag på aftenens ekstraordinære byrådsmøde om et center på Thors bakke.

På et ekstraordinært byrådsmøde her til aften, besluttede byrådet at sætte gang i arbejdet med at lave en lokalplan, der gør det muligt at lave et butikscenter på op til 22.000 kvm på Thors bakke. SF stillede på mødet forslag om, at projektet skal skabe en levende og stærk midtby – samt at beboerne skal kompenseres for den ekstra trafik ved at begrænse den øvrige trafik i og omkring midtbyen.

” Jeg brænder for at skabe en endnu mere levende og stærk midtby. Og hvis centerprojektet kan være med til det, så spiller det fint sammen med SF’s visioner for midtbyen. Dog på den helt klare forudsætning, at det ikke øger den sundhedsskadelige partikelforurening fra især den tunge trafik. Derfor skal det kobles med andre projekter, der begrænser den sundhedsskadelige trafik i og omkring midtbyen”, siger Kasper Fuhr Christensen, formand for Miljø og Teknik (SF).

SF-forslaget blev vedtaget – dog med den ændring, at begrænsningerne af trafikken som minimum skal ske på Østervold og i Sløjfen. SF holder dog fast i begrænsningerne også skal ske på Center-ringen. ” Vi vil ikke være med til at skabe et trafikhelvede!”, fastslår udvalgsformanden.

” Jeg vil derfor knokle for, at vi får sat gang i en god dialog med både butikker og borgere om, hvordan vi skaber en ren, levende og stærkt midtby. Det skal være et center for midtbyens skyld – det er forudsætningen for, at vi er med. At forretningerne i midtbyen bakker op, peger på, at projektet styrker midtbyen. Og så er det i øvrigt også det eneste, lokalplanen giver mulighed for”, fortsætter udvalgsformanden, der gerne ser, at debatten skydes i gang allerede nu.

” Debatten hænger også sammen med fremtidens trafikudfordringer. Vi skal sikre, at borgerne kan komme hurtigt og nemt fra A til B – samtidig med at vi begrænser den sundhedsskadelige forurening. Jeg er slet ikke modstander af privatbiler, men jeg tager sundhedsproblemerne meget alvorligt – og derfor skal vi gøre noget. Det skylder vi også klimaet og de mange borgere, der spilder alt for meget tid på at holde i kø. En mulighed er at lukke for gennemkørende tung trafik, som vi i SF allerede har foreslået. En anden god mulighed er at lave miljøzoner, hvilket en ny regering allerede har sagt, at de vil give os mulighed for”, afslutter Kasper Fuhr Christensen.

Du kan læse SF-forslaget her.

Du kan også læse mere på min blog: http://kasperfuhrchristensen.wordpress.com/2011/04/26/mere-fut-i-midtbyen/

Kontakt: Kasper Fuhr Christensen, kfc@randers.dk, 30342692

Du kan også læse omtale af forslaget på byen.nu her.

Mere fut i midtbyen

Randers fortjener mere fut i midtbyen. Ellers risikerer midtbyen at blive et halv-levende museum, der som gravsten fortæller historien om den gamle handelsby Randers.

Så simpel er baggrunden for, at SF og jeg har sagt ok til at sætte gang i arbejdet med at lave en lokalplan, der i detaljer beskriver projektet med et større center på Thors bakke. Og dog! Vi har nemlig to ret væsentlige forbehold:

(1) Centret på Thors bakke skal ikke være et center for centrets egen skyld. Det skal være et center for midtbyens skyld! Med andre ord: Det skal være med til at skabe en stærk og levende midtby – ikke det modsatte! Det er i øvrigt også det eneste, kommuneplanen giver mulighed for. Især opbakningen fra forretningerne i midtbyen (Handelsrådet og Cityforeningen), synes jeg peger klart på, at projektet styrker midtbyen.

(2) Centret skaber utvivlsomt mere trafik i midtbyen – også af den tunge slags. Allerede i dag er der for meget, endda så meget, at vi ved, at nogle af beboerne bliver syge af det. Derfor skal vi have sat gang i nogle ting, der begrænser den øvrige sundhedsskadelige trafik i midtbyen.
Ikke fordi jeg – eller SF – har noget som helst imod biler. Men fordi vi ved, at vi står med et sundhedsproblem, vi skylder beboerne at få løst. Ligesom vi også står med både klima- og trængselsudfordringer, vi skal have gjort noget ved. Et bud er at vedtage SF’s forslag om et forbud mod gennemkørende tung trafik som et flertal i byrådet helt sort stemte ned (læs mere om det her). Et andet bud er at lave miljøzoner, hvilket en ny S-SF-regering efter alt at dømme vil åbne døren for.

Jeg pressede derfor pindene her sammen til et ændringsforslag til vedtagelsen, som jeg fremlagde, da vi her til aften behandlede sagen på et ekstraordinært byrådsmøde. Ændringsforslaget lød:

SF foreslår:

– at det understreges, at midtbyen samlet skal styrkes af projektet
– at Randers Kommune fortsat vil begrænse den sundhedsskadelige trafik i midtbyen

Forslaget blev vedtaget – dog med den ændring, at begrænsningerne af trafikken som minimum skal ske på Østervold og i Sløjfen. Jeg holder selvfølgelig fast i, at begrænsningerne også skal ske på Center-ringen.

De to pinde slår fast, at det er nu, vi skal have arbejdshandskerne på. For mens arbejdet med lokalplanen kører, skal vi sikre, at projektet – og særligt den konkrete udførsel – kommer til at gavne midtbyen, samtidig med, at vi skal knokle for at finde solide løsninger på trafikudfordringerne.

Mit mål er, at projektet skal være et projekt for beboerne, handelslivet og byen i fællesskab – og hvis vi allerede nu tager arbejdshandskerne på, så er jeg sikker på, at det kan lade sig gøre. Jeg vil gøre alt for, at vi kommer i mål med et fælles projekt, så vi også i fremtiden har en stærk og levende midtby. Andet ville slet ikke være til at leve med!

Du kan læse pressemeddelelsen her 

Du kan læse omtale af forslaget på byen.nu her

Hostende sort!

Et sort byrådsflertal – bestående af Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre – besluttede på byrådsmødet her til aften, at de ikke vil gøre noget for at begrænse luftforureningen i midtbyen. Jeg havde ellers stillet forslag om at undersøge, om vi kan lave et forbud mod gennemkørende tung trafik i midtbyen, men helt uden egentlige argumenter stemte flertallet det hostende sort ned!

Vi ved, at luftforurening hvert eneste år tager livet af mange borgere i Randers Kommune. Det er der ikke noget mærkeligt i – luftforurening koster selvsagt en del menneskeliv i hele landet. Det mærkelige er, at det sorte flertal i byrådet ikke har tænkt sig at gøre noget for at begrænse luftforureningen i midtbyen (hvor den er værst), og dermed også begrænse antallet af borgere, der bliver syge eller i værste fald dør af de dødsensfarlige partikler fra udstødningsrørene.

Mit forslag gik ud på at gå i dialog med Politiet for at finde ud af, hvordan et forbud mod gennemkørende tung trafik kunne skrues sammen og opretholdes. Desværre skød det sorte flertal (Beboerlisten stemte dog for) forslaget ned, da de syntes(og her citerer jeg direkte – tjek selv på www.randers.dk): ” At sådan et forbud er lidt bøvlet…”

For bøvlet?!

Ja, det er sikkert en smule bøvlet. Ligesom så meget andet, vi laver i byrådet, så er håndhævelsen af sådan et forbud her måske heller ikke det simpleste i Verden. Men det er også ”bøvlet” at sikre ordentlige folkeskoler, børnehaver, vuggestuer, ældrepleje og sådan kunne jeg blive ved… Derfor er jeg stadig lidt chokket over at blive mødt med sådan et argument! Og det blev hostende sort ikke fulgt op af flere argumenter.

Forslaget indebar ikke andet end, at den tunge trafik, der kan køre udenom midtbyen – dvs. ikke har ærinde i midtbyen – skal gøre det. Og hvorfor? Jo, fordi vi selvfølgelig tager vores borgeres sundhed og trivsel alvorligt! Og når det så oven i købet ikke engang koster os noget, så synes jeg for alvor, at baggrunden for flertallets beslutning bliver sortere end selv den stærkeste espresso.

Jeg håber, at mine sorte kolleger bliver klogere, så vi i lighed med mange andre danske kommuner kan gøre noget for at komme den sundhedsskadelige luftforurening til livs i det omfang, der nu er muligt. Også selvom de sorte partiers argumenter om, at det er for bøvlet ikke lover godt…