Åbent brev til handicaprådet: Økonomiudvalg tilsidesætter lovpligtig høring af handicaprådet

Kære handicapråd

I går behandlede Økonomiudvalget en sag om demografireguleringer i budget 2015-18 (se http://nemweb.randers.dk/NemAgenda/DocumentView.aspx?document_id=1784147). En stor del af sagen – og især den politiske diskussion – handlede om handicapområdet. Imidlertid protesterede jeg mod, at udvalget overhovedet behandlede sagen, da jeg mener, at sagen i medfør af § 37a, stk. 2 i Retssikkerhedsloven skulle have været til forudgående høring i handicaprådet.

Læs resten