Brev til borgerne, byrådet og pressen: Venstre i desperat forsøg på beskidt karaktermord

Venstre har i dag beskyldt Velfærdslistens Kasper Fuhr Christensen for at have begået ulovligheder og sagt, at de overvejer at politianmelde ham.

Se http://amtsavisen.dk/randers/venstremand-fuhr-laener-sig-op-ad-politianmeldelsehttp://amtsavisen.dk/randers/fuhr-jeg-er-renset-i-sagen og http://amtsavisen.dk/randers/borgmester-mulig-anmeldelse-viser-stemningen-i-byraadet.

Indledningsvis skal vi slå fast, at vi finder, at det af det følgende vil fremgå, at Venstres beskyldninger er grundløse og alene har til formål at fjerne fokus fra den pinlige sag om borgmesterens vildledning af byrådet i sagen om underskuddet i Ejendomsservice og konsekvenserne af Venstre og Dansk Folkepartis massive nedskæringer på handicapområdet. Det understreges af, at Venstre anmodede om at få denne sag på økonomiudvalgets dagsorden, kort efter Kasper Fuhr Christensen konfronterede borgmesteren med, at han har vildledt byrådet i sagen om underskuddet i Ejendomsservice, der risikerer at gå hårdt ud over blandt andet skoleområdet.

I modsætning til Venstre har Velfærdslisten imidlertid intet at skjule, og vi svarer derfor hellere end gerne på Venstres kritik. Kasper Fuhr Christensen har både i en mail og sms spurgt Anders Buhl-Christensen, hvad han har tænkt sig at politianmelde sin byrådskollega for. Det har Anders Buhl-Christensen ikke svaret på.

Vi er imidlertid stærkt forundrede over beskyldningerne, idet sagen alene handler om, at Kasper Fuhr Christensen den 1. juli 2015 holdt et møde med en borger, der var kommet  klemme i systemet. På mødet deltog yderligere en repræsentant for Velfærdslisten. Det, Venstre nu beskylder Kasper Fuhr Christensen for, er, at den person også er medarbejder i et privat firma, der leverer omsorgsydelser. Hun deltog imidlertid i mødet i egenskab af hendes arbejde i Velfærdslisten og ikke hendes stilling i et privatfirma, og Kasper Fuhr Christensen har intet haft med at gøre, at borgeren siden valgte det firma til at udføre omsorgsopgaver for sig.

Til grund for Venstres beskyldninger ligger otte spørgsmål. De lyder:

“I forbindelse med den ulykkelige sag om Heidi, der har været omtalt i tv og aviser, og hvor en redegørelse fra forvaltningen har været behandlet på Socialudvalgets møde, på lukket dagsorden, den 28. oktober ønsker vi at få undersøgt den daværende udvalgsformand, nuværende udvalgsmedlem, Kasper Furhs rolle i sagen. Samtidigt ønsker vi at få belyst den evt. sammenhæg med firmaet Power Care, som blev anvendt i forbindelse med sagen. 

Vi ønsker svar på følgende spørgsmål. Forvaltningen afgør hvilke svar der kan offentliggøres og hvilke der evt. skal behandles som en lukket sag i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen. 

1. Er det almindelig fremgangsmåde – når der bevilges hjælp i hjemmet eller en BPA ordning – at en udvalgsformand tager på besøg i borgerens hjem? I hvor mange tilfælde har formanden været ude hos borgere og sagsbehandle – og har udvalgsformanden på forhånd vendt disse besøg med forvaltningen?

2.  Er det lovligt, at formanden tager en fuldstændig tilfældig person med ud til en borger angående en tavshedsbelagt personsag – der som i dette tilfælde – er presset på alle måder.

3. Er det korrekt, at den person som følges med formanden på besøg hos borgeren er identisk med formandens suppleant i Randers Byråd?

4.  Er det korrekt, at den person som følges med formanden på besøg hos borgeren har en lederstilling i firmaet Power Care A/S?

5. Ud fra hvilke objektive kriterier valgte borgeren netop Power Care A/S.? Kendte borgeren firmaet før formandens og den ansattes besøg?

6.  Hvor meget arbejdede Power Care. A/S for Randers kommunes borgere pr. 1.1.2014 og hvor meget arbejdede firmaet pr. 30.06.2015. Der tænkes her både på BPA-ordninger men også hjemmehjælp og socialpædagogisk støtte?

7. Har Kasper Fuhr Christensen formidlet arbejde til Power Care A/S hvor Randers kommune er betalingskommune?

8. Var Kasper Fuhr orienteret i sagen inden han den første juli udtalte sig til Tv 2 Østjylland. 

Christian Brøns, Christian Boldsen og Anders Buhl-Christensen venstre i Randers Byråd.”

Til grund for Venstres spørgsmål og beskyldninger ligger en antagelse om, at Kasper Fuhr Christensen var formand for socialudvalget på det tidspunkt, hvor mødet blev holdt. Det var han imidlertid ikke. Venstre og Dansk Folkeparti gennemførte nemlig den politiske udrensning af Bjarne Overmark (Beboerlisten), Daniel Madié (Konservative) og Kasper Fuhr Christensen på byrådsmødet den 22. juni 2015.

Det forhold ændrer imidlertid ikke på noget – for også hvis Kasper Fuhr Christensen havde været udvalgsformand, havde han haft ret til at holde mødet, der var et privat møde. Som udvalgsformand har man nemlig ingen instruktionsbeføjelser i den slags sager, hvilket Anders Buhl-Christensen som formand for børn- og skoleudvalget burde vide.

Derfor var der ikke tale om en forvaltningsudøvelse – men et privat møde, hvorfor Kasper Fuhr Christensen selv betalte sin busbillet til og fra Aarhus. Han har i dag talt med forvaltningen, der giver udtryk for, at de ikke mener, der kan herske tvivl om, at mødet var et privat møde.

En anden ting, der giver anledning til forundring, er, at forvaltningen blandt andet på borgmesterens opfordring allerede har undersøgt sagen.  I en mail af 31. august 2015 fra kommunaldirektør Hans Nikolaisen til Kasper Fuhr Christensen konkluderer direktøren:

“Notatet har været forelagt kommunens jurister, der vurderer, at forløbet ikke kan beskrives som værende i strid med habilitetsreglerne eller som værende i strid med andre formelle regler for byrådsmedlemmer.” 

(Se mailen her: http://kasperfuhr.dk/wp-content/uploads/2015/11/SV-Opfølgning-på-telefonsamtale.pdf)

I september var Kasper Fuhr Christensen til et møde med borgmesteren om noget andet, men her kom de ind på sagen, og borgmesteren sagde, at han ikke ville gå videre med den, fordi han ikke vurderede, at der var noget i den.

Borgmesteren siger til Randers Amtsavis, at han ikke har nogen kommentarer til mødet i september, men til gengæld bekræfter han, at beskyldningerne er en hævnaktion fremkaldt af blandt andet Velfærdslistens afsløring af skandalen om Ejendomsservice:

“Borgmesteren tilføjer dog, at sagen, efter hans opfattelse, er et udtryk for, hvordan stemningen er i byrådet i øjeblikket.

»Der skal to til at danse. Og hvis den ene part bliver ved med at skyde med skarpt, så er det klart, at der på et tidspunkt bliver skudt tilbage. Og der er stor irritation at spore for tiden. Men jeg håber godt nok, at vi kan komme ud over det her og komme videre med vores møder for at få bedre arbejdsklima,« siger borgmesteren.”

(Kilde: http://amtsavisen.dk/randers/borgmester-mulig-anmeldelse-viser-stemningen-i-byraadet)

Borgmesterens udtalelser viser med al ønskelig tydelighed, at det, Venstre har gang i, er en ren hævnaktion og afværgedagsorden.

Først forsøgte de at lukke munden på Velfærdslisten ved at gennemføre den politiske udrensning og fjerne blandt andre Kasper Fuhr Christensen fra sin post som formand for socialudvalget.

Dernæst inviterede de os til et møde om samarbejdsklimaet, hvor de formentlig håbede, at vi udeblev, så de kunne kritisere os for det. Men det gjorde vi ikke. Tværtimod kom vi til mødet, men understregede, at den politiske udrensning havde skabt mistillid og kaos i byrådet, og at den eneste vej frem var at holde fast i den aftale, der blev indgået på valgnatten i 2013.

Tredje fase er så, at de forsøger at true os til tavshed med grundløse trusler om politianmeldelser.

Men Venstres vanvittige desperation udstiller kun én ting – og det er, hvem der er skyld i byrådets samarbejdsproblemer.

Lad os understrege et par ting:

Vi vil blive ved med at mødes med borgere, der kommer i klemme i systemet. Ikke fordi vi har mistillid til kommunens socialfaglige medarbejdere. Men fordi vi ved, at medarbejderne sidder med alt for mange sager, og et presset budget gør, at ledere tvinges til at pålægge medarbejderne nogle snævre rammer for, hvilken hjælp borgerne kan få.

Og vi kan garantere, at vi vil fortsætte med at hjælpe dem, der kommer i klemme i det kommunale system. Andre har mere travlt med at mødes med diverse pinger i jakkesæt og slips og en fed tegnebog. Men den slags spilder vi ikke tiden på.

De insinuationer, Venstre kommer med, om, at Velfærdslisten skulle have fremmet et privat firmas interesser, er langt ude. Det ved de pågældende Venstre-folk. Både vores programmer og forslag i byrådssalen slår fast, at vi helst ser, at omsorgsopgaver løses af kommunens medarbejdere – og ikke af private firmaer, herunder PowerCare.

I modsætning til Venstre modtager Velfærdslisten ikke donationer eller tilskud fra private firmaer. Det gør Venstre derimod. Men de vil ikke oplyse, hvilke virksomheder de får penge fra. Det gør det umuligt for borgerne at vurdere, om Venstre er i lommen på nogle private virksomheder.

Hvis Venstre mener noget med, at de vil forsøge at forbedre samarbejdsklimaet i byrådet, skal vi opfordre dem til at undskylde deres tåbelige og grundløse beskyldninger i denne sag.

På vegne af Velfærdslisten

Per Schultz-Knudsen, organisationskoordinator

Kasper Fuhr Christensen, byrådsmedlem

Yderligere info: Kasper Fuhr Christensen, 30342692, kfc@randers.dk

En tanke om "Brev til borgerne, byrådet og pressen: Venstre i desperat forsøg på beskidt karaktermord"

  1. Som borger og vælger i Randers må jeg tage dyb afstand fra Venstres fremfærd. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at jeg som vælger og borger i Randers naturligvis forventer, at valgte politikere i byrådet kender og respekterer demokratiets vilkår og respekterer borgernes valgte repræsentanter, uanset hvor politisk uenige man kan være. Det her hører hjemme på børnehaveniveau ikke i et byråd bestående af politisk valgte voksne mennesker.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *