Velfærdslisten vil stoppe skadelige sengepraktikker

Det skal være slut med skadelige sengepraktikker og formålsløse ressourceforløb, mener Velfærdslisten, der med et forslag til nye rettigheder og et lokalt klagenævn vil sikre, at Randers Kommune respekterer borgernes værdighed

DR2 sendte i går dokumentaren “Syge danskere i sengepraktik”, der berettede om flere formålsløse ressourceforløb, hvor syge borgere presses ud i udsigtsløse og ydmygende aktiviteter og nægtes en førtidspension, selv om udtalelser fra læger slår fast, at deres arbejdsevne ikke kan udvikles – og at de meningsløse aktiviteter måske endda er skadelige for dem.

En af borgerne i dokumentaren var Lolita Christensen fra Randers. Indtil for nylig var hun i sengepraktik en time om ugen, hvoraf hun brugte 35 minutter på at hvile sig i en seng. De resterende 25 minutter skulle hun bruge på at male de fire årstider. På grund af DR’s dokumentar valgte praktikstedet dog at afbryde praktikken.

For nogle uger siden mødtes Velfærdslistens byrådsmedlem, Kasper Fuhr Christensen, med Lolita, og det fik lokallisten til at trække i arbejdstøjet og lave et forslag, der vil udstyre syge og udsatte borgere med en række nye rettigheder og sætte en stopper for ydmygende sengepraktikker og formålsløse ressourceforløb.

– Vi er bekymret for, at respekt for borgernes værdighed og integritet spiller en alt for lille rolle i kommunens fortolkning af den sociale lovgivning, forklarer Velfærdslistens byrådsmedlem, Kasper Fuhr Christensen.

Velfærdslistens forslag består af en såkaldt anordning, der fastsætter nogle overordnede retningslinjer for den sociale sagsbehandling. Anordningen slår blandt andet fast, at kommunen skal vurdere, om et påtænkt initiativ vil krænke borgerens værdighed eller integritet, inden initiativet sættes i værk. Og hvis det er tilfældet, skal borgeren ikke udsættes for det.

– Vi ønsker, at respekt for den enkelte borgers værdighed og integritet skal være en kerneværdi i behandlingen af sociale personsager. Enhver borger har ret til respekt for sin værdighed og integritet, og ingen borgere skal tåle, at deres værdighed eller integritet krænkes i forbindelse med Randers Kommunes behandling af sociale personsager. Derfor foreslår Velfærdslisten, at Randers Byråd vedtager en anordning, der sikrer, at kommunen fremover vurderer, om en foranstaltning som for eksempel en sengepraktik krænker borgerens værdighed og integritet, før den iværksættes, fortsætter Kasper Fuhr Christensen, der henviser til, at vurderingen har hjemmel i værdigheds- og integritetskravet, der følger af EU’s sociale charter.

Hvis borgeren ikke er enig i forvaltningens vurdering af, om et initiativ er uværdigt eller krænkende, vil Velfærdslisten give borgeren ret til at klage til et nyt lokalt klagenævn. Klagenævnet skal i løbet af to uger komme med sin vurdering. Hvis nævnet ikke kan give borgeren ret, skal klagen automatisk sendes videre til Ankestyrelsen. Indtil det lokale klagenævn har truffet en beslutning, skal det påtænkte initiativ sættes på pause.

Velfærdslisten foreslår, at formanden for det lokale klagenævn skal være et byrådsmedlem, mens næstformanden skal være en person indstillet af Dansk Socialrådgiverforening. Desuden skal klagenævnet bestå af yderligere fire byrådsmedlemmer samt fire medlemmer indstillet af henholdsvis HK, Udsatterådet, Handicaprådet og Ældrerådet. De tre medlemmer indstillet af rådene skal dog ikke have stemmeret. Borgerrådgiveren skal fungere som nævnets sekretær.

– Hvis klagenævnet viser sig at være en succes, vil det efter vores opfattelse være oplagt at se på, om det også skal tage sig af klager på flere områder. Men det er ikke en del af Velfærdslistens aktuelle forslag, konstaterer Kasper Fuhr Christensen.

Randers Byråd behandler Velfærdslistens forslag på sit møde mandag den 26. oktober 2015.

Yderligere info: Kasper Fuhr Christensen, 30342692, kfc@randers.dk

Læs Velfærdslistens forslag til anordning 

Læs sagsfremstillingen

Se DR2-dokumentaren ”Syge danskere i sengepraktik” 

Pressemeddelelse udsendt onsdag den 21. oktober

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *