Velfærdslisten stiller spørgsmål om Aarhus Lufthavns ødelæggelse af beskyttet natur

Til borgmester Claus Omann Jensen (med kopi til direktionen, byrådet og pressen)

I henhold til § 11, stk. 1, 1. pkt. i kommunestyrelsesloven anmoder Velfærdslisten om, at følgende optages på dagsordenen for førstkommende byrådsmøde.

Velfærdslisten stiller spørgsmål om Aarhus Lufthavns ødelæggelse af beskyttet natur

Aarhus Lufthavn har ifølge vedlagte artikel ødelagt ca. 9 ha naturareal beskyttet af naturbeskyttelsesloven.

Arealet skulle have været hjem for en ekstraordinær sommerfuglefauna, beretter artiklen.

Randers Kommune er medejer af Aarhus Lufthavn, og borgmester Claus Omann Jensen (V) repræsenterer Randers i bestyrelsen.

Velfærdslisten har flere gange foreslået byrådet at sælge aktierne i Aarhus Lufthavn, da vi mener, det er hul i hovedet at kaste flere kommunale kroner i en lufthavn, der er et bundløst hul. For folk i Randers Kommune er der ikke meget længere til lufthavnen i Aalborg – og derfor kan Aarhus Lufthavn sagtens undværes.

Velfærdslisten beder derfor borgmesteren om at svare på følgende spørgsmål:

1. Har borgmesteren eller andre repræsentanter for Randers Kommune vidst noget om naturødelæggelsen?

2. Mener borgmesteren, at Aarhus Lufthavn er i sin gode ret til at ødelægge beskyttet natur?

3. Har borgmesteren tænkt sig at tage sagen op i bestyrelsen?

Spørgsmålene bedes besvaret skriftligt og enkeltvist.

Følgende bedes vedlagt som bilag: http://www.naturbeskyttelse.dk/2015/08/25/opdyrket-natur-paa-aarhus-lufthavens-arealer/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *