Statsforvaltningen konkluderer: Byrådsmedlemmer blev snydt for aktindsigt i skolelukninger 

Ifølge Statsforvaltningen blev Beboerlisten, Radikale Venstre og Velfærdslisten i strid med § 9, stk. 1 i kommunestyrelsesloven nægtet indsigt i dokumenter om skolelukninger

Beboerlisten, Radikale Venstre og Velfærdslisten skulle have haft indsigt i power point-slides om skolelukninger. Det fremgår af en netop offentliggjort udtalelse fra Statsforvaltningen. I den står blandt andet:

“Statsforvaltningen er mest tilbøjelig til at antage, at materialet, som den kommunale forvaltning benyttede ved sin bistand i forbindelse med politisk drøftelse af skolestrukturen, vil være omfattet af kommunestyrelseslovens § 9, stk. 1, om kommunalbestyrelsesmedlemmers ret til sagsindsigt, men finder ikke anledning til at foretage mere vedrørende dette forhold, da materialet efterfølgende er offentliggjort.”

Det viser ifølge byrådsmedlem Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten), at borgmester Claus Omann Jensen (V) tilsidesatte almindelige demokratiske principper i forbindelse med skolelukningssagen.

“Selv om Statsforvaltningen har lidt uld i mund, kommer de frem til, at vi senest i sommerferien 2014 skulle have haft adgang til de power point-slides, som borgmesteren og forvaltningen nægtede at udlevere til os. Det skulle vi i henhold til § 9, stk. 1 i kommunestyrelsesloven have haft adgang til. Havde vi fået indsigt i planerne på det tidspunkt, ville sagen have fået et helt andet forløb. Det har blandt andre Henning Jensen Nyhuus (S) også indrømmet i et læserbrev, hvor han direkte skriver, at den lukkede proces var en forudsætning for, at der kunne blive truffet beslutning om skolelukningerne. At Statsforvaltningen ikke tillægger det nogen vægt, undrer mig imidlertid. For det betyder, at vi ifølge Statsforvaltningen har en retstilstand, hvor det i strid med demokratiske regler om mindretalsbeskyttelse kan betale sig at mørklægge politiske beslutningsprocesser,” siger Kasper Fuhr Christensen, byrådsmedlem for Velfærdslisten, og fortsætter:

“Det store spørgsmål, der står tilbage, er, hvorfor skolelukningsflertallet med borgmesteren i spidsen havde brug for at mørklægge sagen. Hvorfor skulle Beboerlisten, Radikale Venstre og Velfærdslisten snydes for det, vi havde ret til? Hvorfor måtte borgerne ikke få at vide, hvad der foregik? Det skylder Claus Omann Jensen os et svar på.”

En tur forbi ombudsmanden

Kasper Fuhr Christensen mener, at sagen fortjener en tur forbi ombudsmanden.

“Sagen handler grundlæggende set om vores demokrati. Skal det kunne betale sig at sætte almindelige retsprincipper om demokratisk beskyttelse af mindretallet ud af kraft? Det spørgsmål fortjener en grundig behandling. Derfor er det en skam og lidt svært at forstå, at Statsforvaltningen ikke vil forholde sig til det spørgsmål. Men nu får sagen en tur forbi Folketingets Ombudsmand, der forhåbentligt vil underkaste sagen en grundigere behandling.”

Sammen med tre byrådsmedlemmer fra Beboerlisten var det Velfærdslistens byrådsmedlem, Kasper Fuhr Christensen, der stod bag klagen til Statsforvaltningen. Og de fire klagere er enige om, at sagen nu skal en tur forbi ombudsmanden.

Ifølge Velfærdslisten skaber sagen imidlertid også et behov for en demokrati-diskussion.

“Jeg synes, udtalelsen giver anledning til en diskussion om, hvad vi vil med demokratiet i vores kommune. Vil et flertal i byrådet fortsætte med at placere borgerne på sidelinjen og mørklægge, hvordan der bliver truffet beslutninger i den her kommune? Eller skal vi i stedet skabe en politisk kultur, hvor åbenhed, inddragelse og rum til kritisk diskussion er nøgleordene? I Velfærdslisten vil vi det sidste. Derfor vil vi lægge op til, at vi i byrådet får diskuteret, hvilken vej vi vil gå.”

Yderligere info: Kasper Fuhr Christensen, 30342692, kfc@randers.dk

Se udtalelsen fra Statsforvaltningen her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *