Giv forældre ret til friskoler som erstatning for lukkede folkeskoler

Til Claus Omann Jensen (med kopi til byrådet, direktionen og pressen)

Idet der henvises til Kommunestyrelseslovens § 11, stk. 1, 1. pkt., anmoder jeg om at nedenstående optages på dagsordenen for byrådets møde den 23. marts 2015. 

Giv forældre ret til friskoler som erstatning for lukkede folkeskoler

Som følge af byrådsflertallets lukning af fem folkeskoler har flere grupper af forældre til skolebørn, der går på en af de berørte skoler, eller førskolebørn, der skulle have gået på en af de berørte skoler, udtrykt ønske om at overtage skolebygningerne med det formål at åbne en friskole som erstatning for den lukkede folkeskole.

Hvis skolelukningsflertallet holder fast i skolelukningerne, finder Velfærdslisten, at det ville være urimeligt at forhindre forældrene i at åbne en lokal friskole som erstatning for den lukkede folkeskole.

Velfærdslisten foreslår derfor, at byrådet træffer en principbeslutning om, at sammenslutninger af forældre, der ønsker at overtage en af de fem ovennævnte skolebygninger, får ret til det, hvis:

  1. formålet er at åbne en friskole, og
  2. sammenslutningen primært består af forældre til skolebørn, der går eller har gået på den berørte skole, eller førskolebørn, der skulle have gået på den berørte skole.

Sendt den 11. marts kl. 08.15

 

En tanke om "Giv forældre ret til friskoler som erstatning for lukkede folkeskoler"

  1. Hvis skolen ikke får lov til at fortsætte som folkeskole, vil det være være ganske urimeligt/utilgiveligt at nedrive Gjerlev-Enslev Skole ned.
    Så alternativet til en folkeskole kan ene og alene være at overdrage bygninger og arealer så billigt som muligt.
    Venlig hilsen
    Finn Rytter Larsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *