Velfærdslisten: Lyt til børn og forældre, når klasser slås sammen

Til borgmester Claus Omann Jensen (med kopi til byrådet, direktionen og pressen)

Idet der henvises til nedenstående mail samt § 11, stk. 1, 1. pkt. i lov om kommunernes styrelse, anmoder jeg om, at følgende optages på dagsordenen for førstkommende byrådsmøde.

Spørgsmål om klassesammenlægninger som følge af skolelukninger

Som følge af det, der må betegnes som et af danmarkshistoriens største børneeksperimenter, står mange tusinde børn og unge i Randers Kommune nu til at skifte de velkendte og trygge rammer i deres klasse ud med det endnu ukendte resultat af den roulette af klassesammenlægninger, som størstedelen af kommunens folkeskoleelever nu må tage en tur på.

Vedlagte henvendelser fra berørte forældre beretter, at mange forældre og børn føler sig frustrerede over det kaos af klassesammenslag, der venter dem. Og med god grund.

Ifølge formanden for skolepsykologerne, Bjarne Nielsen, er der nemlig grund til bekymring. I en artikel bragt i Fyens Stiftstidende onsdag den 1. september 2010 udtaler han:

“Der vil være nogle børn, der kommer i problemer ved de her sammenlægninger. Ud over, at det er en ny skole, er det nye relationer, og det er gift for mange af de her børn.”

“Den tryghed og forudsigelighed, man har bygget op, skal bygges op forfra. Det kan give problemer for både klassen og eleverne og lærerne. Selvfølgelig vil der også være enkelte børn, som kan profitere af at starte på en frisk på en ny skole, men det er skidt for langt de fleste.”

Udtalelserne handler vel at mærke om en markant mindre omfattende skolelukningsplan end den, der nu gør fremtiden usikker for mange tusinde skolebørn.

I artiklen anslår Bjarne Nielsen, at mindst hver femte elev vil blive særligt hårdt ramt af klassesammenlægningerne. Han mener nemlig, at den femtedel af en gennemsnitsklasse, der har trivselsproblemer, har et særligt behov for tryghed og forudsigelighed – og det rimer ikke på hverken skolelukninger eller klassesammenlægninger.

Derfor beder Velfærdslisten borgmesteren om at svare på følgende spørgsmål:

  1. Hvordan har flertallet bag skolelukningerne tænkt sig at sikre, at Bjarne Nielsens dystre forudsigelser ikke bliver til grum virkelighed for den gruppe af elever, der er særligt sårbare over skolelukninger og klassesammenslag?
  2. Indgår der i den forbindelse rådgivning fra pædagogisk-psykologisk sagkyndige?
  3. Hvordan har flertallet bag skolelukningerne tænkt sig at sikre de berørte børn og unges ret til at blive hørt, jf. artikel 12, stk. 2 i FN’s Børnekonvention?
  4. Inddrages de berørte elevråd?
  5. Hvilke instanser kan børn og unge, der finder, at artikel 12, stk. 2 i FN’s Børnekonvention tilsidesættes, klage til?
  6. Hvilke pædagogiske argumenter ligger til grund for klassesammenlægningerne?
  7. Flere forældre foreslår, at der skrues ned for implementeringstempoet. Er flertallet bag skolelukningerne indstillet på at indgå i dialog med forældrene om en sådan løsning?

Spørgsmålene bedes besvaret enkeltvist og skriftligt.

I forlængelse heraf foreslår Velfærdslisten, at byrådet beslutter følgende:

1) I overensstemmelse med artikel 12, stk. 2 i FN’s Børnekonvention skal alle børn og unge, der berøres af klassesammenslag, høres, inden det besluttes, hvordan klasserne skal sammensættes.

2) Det skal sikres, at alle børn og unge, der berøres af klassesammenslag, får mulighed for at gøre brug af deres ret til at blive hørt. Derfor skal høringen tilpasses det enkelte barn ud fra alder, modenhed og kognitivt niveau.

Omtalte mails eftersendes og bedes vedlagt som bilag. Forvaltningen bedes i den forbindelse undtage fortrolige oplysninger fra offentliggørelse.

Jeg har vedlagt et dokument med indholdet af mailene. Heri er alle personnavne bortcensureret. Se dokumentet her.

Yderligere info: Kasper Fuhr Christensen, 30342692, kfc@randers.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *