Beboerlisten og Velfærdslisten anmoder Statsforvaltningen om at annullere ny skolestruktur

Kopi af henvendelse til Statsforvaltningen sendt den 24. februar 2015 kl. 22:52.

Hent kopi af mail i pdf-format her.

Hent notatet, der ligger til grund for anmodningen, her.

Vedrørende sag 2014-613/2045

Idet der henvises til Kommunestyrelseslovens § 50 a, stk. 1, 1. pkt., anmoder vi hermed Statsforvaltningen om at sætte Randers Byråds beslutning af 1. september 2014 om at sende forslag til ny skolestruktur i høring og i medfør heraf Randers Byråds beslutning af 12. januar 2015 om ny skolestruktur ud af kraft, idet der henvises til vedlagte notat af 23. februar 2015 udarbejdet af Kasper Fuhr Christensen (hent notatet her).

Subsidiært anmoder vi Statsforvaltningen om at sætte Randers Byråds beslutning af 12. januar 2015 om ny skolestruktur ud af kraft, idet der fortsat henvises til vedlagte notat af 23. februar 2015 udarbejdet af Kasper Fuhr Christensen.

Idet der henvises til Kommunestyrelseslovens § 50 a, stk. 1, 2. pkt., anmoder vi Statsforvaltningen om at suspendere Randers Byråds beslutning af 1. september 2014 om at sende forslag til ny skolestruktur og i medfør heraf Randers Byråds beslutning af 12. januar 2015 om ny skolestruktur, mens behandlingen af sagen pågår, så annullationsbeføjelsen ikke fortabes ved, at beslutningen bringes til udførelse.

Subsidiært anmoder vi Statsforvaltningen om at suspendere Randers Byråds beslutning af 12. januar 2015 om ny skolestruktur, mens behandlingen af sagen pågår, så annullationsbeføjelsen ikke fortabes ved, at beslutningen bringes til udførelse.

Idet der henvises til Kommunestyrelseslovens § 49, stk. 4, anmoder vi Statsforvaltningen om at optage retligt forhør i overensstemmelse med Retsplejelovens § 1018, idet der henvises til, at mindst 10 byrådsmedlemmer og dele af forvaltningen var klar over, at byrådet med sin beslutning af 1. september om svar til Tilsynet vedrørende sag 2014-613/2045 afgav urigtige oplysninger. Statsforvaltningen bør i den forbindelse lægge vægt på, at afgivelse af urigtige oplysninger kan være strafbart, jf. Straffelovens § 162. De særlige forhold taler således for, at Statsforvaltningen benytter sig af muligheden for at optage retligt forhør for at sikre sig, at sagen ikke behandles på grundlag af urigtige oplysninger.

Vi anmoder Statsforvaltningen om at hastebehandle spørgsmålet om suspension, idet der ellers er risiko for, at annullationsbeføjelsen fortabes ved, at beslutningen bringes til udførelse.

Som nævnt i ovenstående fremgår begrundelsen for ovenstående anmodning af vedlagte notat af 23. februar 2015 udarbejdet af Kasper Fuhr Christensen.

Da notatets bilag fylder for meget til at kunne sendes i en mail, bedes Statsforvaltningen hente materialet via flg. links:

Bilag 1-22: http://kasperfuhr.dk/wp-content/uploads/2015/02/Bilag.zip

Bilag 23-73: http://kasperfuhr.dk/wp-content/uploads/2015/02/Bilag-II-3.zip

Såfremt Statsforvaltningen skulle få brug for yderligere oplysninger, står vi til rådighed.

Venligst

Jens Laursen, medlem af Randers Byråd (Beboerlisten)

Bjarne Overmark, medlem af Randers Byråd, formand for Børn- og skoleudvalget (Beboerlisten)

Kim Kristensen, medlem af Randers Byråd (Beboerlisten)

Kasper Fuhr Christensen, medlem af Randers Byråd, formand for Socialudvalget (Velfærdslisten)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *