Velfærdslisten: Budget er en sminket massakre

Budgetflertallet forsøger at sælge forringelser som forbedringer, mener Velfærdslisten, som beskylder det nye budgetfirekløver for at føre borgerne bag lyset

I formiddags offentliggjorde SF, Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti, at de har lavet forlig om budgettet for 2015-18. Ifølge forligspartierne blev en række velfærdsområder tilgodeset, men den køber Velfærdslisten ikke.

“Selv om man pakker en rådden fisk pænt ind, lugter den stadig. Og det her budget er først og fremmest en sminket massakre, hvor man med den ene hånd deler lidt håndører ud, mens man med den anden fjerner langt flere millioner kroner. Alligevel stiller nedskæringsbanden sig op og fører sig frem på, at de tilfører penge til børn, ældre og socialområdet. Men det passer ikke. Det er en beskidt løgn med det formål at føre borgerne bag lyset,” siger Kasper Fuhr Christensen, socialudvalgsformand og byrådsmedlem (Velfærdslisten).

Han fortsætter:

“Det, som nedskæringsbanden glemmer at fortælle, er, at de har lagt nedskæringer på 1 % i 2015 og 2 % i 2016 ind i basisbudgettet. Det medfører nedskæringer for intet mindre end 266 millioner kroner i hele budgetperioden. I forbindelse med byrådets første budgetbehandling betegnede Velfærdslisten den fordækte strategi som en demokratisk katastrofe. Den katastrofe ser vi først det fulde omfang af nu, hvor forligspartierne fortier den sandhed, at det her budget i bund og grund er et nedskæringsbudget.”

Han føler især, at forligspartierne udviser manglende respekt for ældre borgere og medarbejderne på ældreområdet.

“Det er komplet respektløst over for ældre borgere og medarbejderne på ældreområdet, at nedskæringsbanden præsenterer de 10 millioner kroner som en tilførsel. Det er det ikke. Ældreområdet står stadig foran nedskæringer på intet mindre end 40 millioner kroner, og medarbejderne slipper ikke for frygten for at få en fyreseddel. De 10 millioner kroner svarer derfor til at behandle et åbent benbrud med et bamseplamster,” siger Kasper Fuhr Christensen.

 

Skjuler nedskæringer

“I sidste års budgetforlig sparede den daværende nedskæringsakse (Socialdemokraterne og Konservative) på demografireguleringen på ældreområdet. Det betød, at selv om der er kommet flere ældre, så har området ikke fået tilsvarende penge til at sikre den nødvendige hjælp og støtte. Det problem løser nedskæringsbanden ikke med sit budgetforlig. Tværtimod. Det skaber en absurd, ond spiral: Der kommer flere ældre. Og hvad er byrådsflertallets svar? At massefyre medarbejdere,” siger Kasper Fuhr Christensen og fortsætter:

“Da Socialdemokraterne og Konservative vedtog sidste års budgetforlig, havde Velfærdslisten en række spørgsmål om netop den manglende demografiregulering på dagsordenen. Vi pegede på, at den ville føre til overskridelser af budgettet og som følge af det endnu flere nedskæringer. Det viste sig, at vi fik ret. Desværre! Nu står kommunens ældre medborgere og et stort antal dygtige og hårdtarbejdende medarbejdere nemlig til at betale prisen for forligspartiernes ignorance. Og lur mig, om nedskæringspartierne igen vil påstå, at vi fører skræmmekampagner.”

Men ifølge Velfærdslisten er ældreområdet ikke det eneste område, der bliver ramt af skjulte nedskæringer.

“Også på handicap-, udsatte- og -psykiatriområdet undlader man at indføre den demografimodel, som, forvaltningens egne tal viser, ville være retvisende for udviklingen på området. Det betyder, at nedskæringsbanden hvert eneste år gennemfører skjulte millionnedskæringer på en gruppe borgere, der har meget svært ved at råbe det politiske system op. Det er ganske enkelt fejt og kujon-agtigt.”

Men også på børneområdet løber forligspartierne fra ansvaret, mener Velfærdslisten.

“Over de næste fire år fjerner rammenedskæringerne pædagog- og medhjælperstillinger svarende til intet mindre end 27 millioner kroner. I forliget putter nedskæringsbanden et mikroskoptisk plaster på et blødende nedskæringssår i form af 14 millioner kroner. Det tillader de sig så at kalde midler til øget normering – også selv om faktum helt åbenbart er, at forliget indebærer en forringet normering. Det samlede minus på området bliver nemlig intet mindre end 12,6 millioner kroner,” siger Kasper Fuhr Christensen og fortsætter:

“På valgkampens sidste dag uddelte Venstre en check til børnehaver og vuggestuer på intet mindre end 30 millioner kroner. Den check viste sig i bogstaveligste forstand at være dækningsløs. Det samme gælder SF’s løfter om et normeringsløft på 15 millioner kroner.”

 

Råd til prestigeprojekter

Men selv om der om lidt skal deles fyresedler ud til adskillige medarbejdere, og velfærden igen udsættes for massive forringelser, har forligspartierne alligevel fundet penge til det, som Velfærdslisten betegner som prestigeprojekter.

“I formiddags var jeg i politiker-praktik i hjemmeplejen for at opleve, hvordan hverdagen fungerer for medarbejderne på ældreområdet. Det var en lærerig dag. For hold da op, hvor udsætter vi vores ansatte for et helt urimelig tidspres. I dagsplanen stod der for eksempel, at vi hjælpe en borger med bad fra 11 til 11.20, men alligevel skulle vi være der næste sted allerede kl. 11.15. Sådanne umuligheder forekom flere gange. I planen var der heller ikke afsat tid til kørsel. Nu vil man så presse medarbejderne endnu mere, endda fyre nogle af dem – og det vil gå hårdt ud over de ældre, som fremover ikke kan få den støtte og hjælp, de fortjener. Men mens nedskæringsbanden ikke mener, at der råd til ordentlig hjælp og støtte til vores ældre og rimelige forhold for medarbejderne, så mener de, at der er råd til at afsætte 2 millioner kroner til et jaguarbur i Randers Regnskov. Helt ærligt, hvordan kan det blive en kommunal kerneopgave?!” siger Kasper Fuhr Christensen.

Og listen over prestigeprojekter er ifølge Velfærdslisten lang.

“5,6 millioner kroner til det bundløse hul i Aarhus Lufthavn. 17 millioner kroner til Randershallen 2. 12 millioner kroner til artikektkonkurrencer i forbindelse med “Byen til vandet”. Og 18 millioner kroner til det genopstandne projekt i Rosenørnsgade, hvor rundkørslen ved Politigården skal erstattes af et lyskryds. Netop det projekt, som for nylig faldt på grund af en helt berettiget folkelig modstand. 200.000 kroner til laksesmolt i Gudenåen. 2 millioner kroner til fluffy erhvervsprojekter. Men en anstændig hjælp til de borgere, der virkelig har brug for det, kan nedskæringsbanden ikke finde penge til. Endnu engang demonstrerer budgetflertallet, at prestigeprojekter betyder mere for dem end velfærd.”

Samtidig peger Velfærdslisten på, at Ejendomsservice-projektet udgør en potentiel nedskæringsbombe.

“Her ligger en bombe på 8 millioner kroner, som risikerer at ramme kommunens institutioner som rammenedskæringer, fordi det er meget tvivlsomt, for ikke at sige umuligt, at hente pengene på effektiviseringer af ejendomsindsatsen,” siger Kasper Fuhr Christensen.

 

Enkelte roser

Enkelte lyspunkter er dog ifølge Velfærdslisten blevet plads til.

“På socialområdet får vi et højere vejledende rådighedsbeløb, der vil gøre det muligt at hjælpe flere økonomisk dårligt stillede familier, mens der sættes tryk på indsatsen for at bekæmpe hjemløshed og sikre hurtig genhusning ved hjælp af nyt et boligsocialt kontor, og arbejdsløse, der ikke er jobparate, får mulighed for at prøve sig af som selvstændige i form af mikrolån som revalidering. Alle forslag, vi har diskuteret med borgmesteren, som udtrykte sympati for forslagene og lovede for at kæmpe for, at de blev til virkelighed. Det har han gjort alvor af. Det vil Velfærdslisten rose ham for, ligesom vi vil rose resten af socialudvalget for at have arbejdet for, at forslagene blev gennemført,” siger Kasper Fuhr Christensen og fortsætter:

“Samtidig afsættes der fire millioner kroner til Psykiatriens Hus, så selv om det næppe slår til, er det da en god start.”

Velfærdslisten mener i det hele taget, at socialpolitikken er kommet til at fylde mere i den lokalpolitiske debat.

“I Velfærdslisten er vi glade for, at vi er lykkedes med at sætte socialpolitikken på den lokalpolitiske dagsorden. I sidste byrådsperiode fyldt den stort set ingenting, hvilket også afspejlede sig i, at området stort set ikke fik nogen nye bevillinger. Da vi overtog formandsposten for socialudvalget, satte vi et mål om, at det skulle ændres. Derfor er vi rigtig glade for, at vi med budgetforliget kan se, at vi allerede er kommet et godt stykke” siger Kasper Fuhr Christensen.

For yderligere info: Kasper Fuhr Christensen, 30342692

Pressemeddelelse udsendt fredag den 19. september

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *