Velfærdslisten: Boligsocialt enhedskontor på vej

Velfærdslisten har forhandlet sig frem til, at det boligsociale enhedskontor, som Rådet for Socialt Udsatte efterspørger, bliver til virkelighed fra 1. januar 2015

I høringssvarene til budget 2015 peger Rådet for Socialt Udsatte på behovet for et boligsocialt enhedskontor til at styrke hjælpen til udsættelsestruede og hjemløse familier og borgere. Imidlertid lader det til, at lokalpolitikerne for en gangs skyld har været på forkant med situationen. Formand for socialudvalget Kasper Fuhr Christensen meddeler nemlig, at Velfærdslisten allerede har forhandlet sig frem til et boligsocialt enhedskontor, der bliver til virkelighed fra 1. januar 2015.

“Vi har holdt flere møder med borgmesteren, hvor vi har drøftet behovet for et boligsocialt enhedskontor. Borgmesteren har hele tiden været enig med Velfærdslisten i, at hjælpen til udsættelsestruede og hjemløse familier og borgere ikke har været god nok. Derfor har han givet Velfærdslisten håndslag på, at han vil sørge for, at der bliver sat penge af til et boligsocialt enhedskontor – også selv om Velfærdslisten ikke bliver en del af et budgetforlig,” siger Kasper Fuhr Christensen, formand for socialudvalget (Velfærdslisten).

Han glæder sig over, at hjemløse og udsættelsestruede borgere nu kan se frem til en helhedsorienteret og styrket indsats.

“Siden vi overtog formandsposten for socialudvalget har vi haft fokus på at styrke den boligsociale indsats. Noget, der i den grad har været brug for. For jo mere vi gravede i problemerne, des mere fandt vi ud af, at kommunens hidtidige indsats var for ringe. Derfor har vi haft travlt med at presse på for en forbedring af indsatsen, hvilket blandt andet har ført til den boligsociale konference, der blev afholdt lige inden sommerferien, og altså nu også et boligsocialt enhedskontor.”

Han fortsætter:

“Allerede da forvaltningen i maj erkendte, at kommunen havde fejlet i håndteringen af udsættelsessager, gik vi til borgmesteren med et forslag om et boligsocialt enhedskontor. Gennem utallige møder med borgere havde vi erfaret, at det var meget svært for udsatte borgere at få hjælp til at blive i egen bolig, ligesom hjemløse havde meget svært ved at få hjælp til at flytte i egen bolig, for eksempel kørte man en meget stram praksis i forhold til indskudslån. Vi stillede derfor en masse spørgsmål til forvaltningen. Sådan kom vi frem til, at der var et behov for en markant styrkelse af indsatsen, og derfor udviklede vi forslaget om et boligsocialt enhedskontor, som borgmester Claus Omann Jensen (Venstre) var hurtig til at bakke op om.”

Det boligsociale enhedskontor skal ifølge Kasper Fuhr Christensen styrke den boligsociale indsats, så færrest mulig borgere udsættes af deres bolig, og hjemløse kan få en hurtig og effektiv hjælp til genhusning i egen bolig. Han understreger, at kontoret skal arbejde med at begrænse antallet af såvel økonomisk som adfærdsmæssigt begrundede udsættelser.

“Adfærdsmæssige udsættelser kan for eksempel begrænses ved øget brug af sociale viceværter og bostøtte, mens økonomisk begrundede udsættelser skal forhindres ved en todelt indsats. Den første handler om en forebyggende og tidligere indsats, for eksempel i form af rådgivning og undersøgelse af mulighederne for økonomisk tilskud. Den anden handler om en langt mere effektiv hjælp i de situationer, hvor fogeden snart banker på døren,” siger Kasper Fuhr Christensen, som tilføjer, at formålet er at hjælpe familier og borgere i nød, men at han derudover også tror, at det kan betale sig at forhindre hjemløshed.

“Et ophold på et herberg koster omkring 45.000 kroner om måneden. Så selv om formålet med det her er at hjælpe familier og borgere i nød, så er det også en fornuftig investering for kommunekassen.”

Yderligere info: Kasper Fuhr Christensen, 30342692,kfc@randers.dk

 

Facts om forslaget om boligsocialt enhedskontor:

Formålet er at styrke den boligsociale indsats, så færrest mulig borgere udsættes af deres bolig, og hjemløse får hurtig og effektiv hjælp til at flytte i egen bolig.

Kontoret hører hjemme under socialudvalget og i socialforvaltningen.

Kontoret skal understøtte et tæt samarbejde med boligforeningerne – og på sigt også private udlejere.

Kontoret skal have en tæt dialog med Rådet for Socialt Udsatte.

Kontoret skal have et tæt samarbejde med de dele af den kommunale forvaltning, der behandler ansøgninger om ydelser, der kan have til formål at forhindre boligudsættelse, for eksempel Borgerservice og ydelseskontoret på Jobcentret.

Pressemeddelelse udsendt lørdag den 13. september.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *