Flere pædagoger og medhjælpere i børnehaver og vuggestuer frem for multihal og lyskryds på Rosenørnsgade

Til Claus Omann Jensen (med kopi til byrådet, direktionen og pressen)

Idet der henvises til Kommunestyrelseslovens § 11, stk. 1, 1. pkt., anmoder jeg om at nedenstående optages på dagsordenen for byrådets møde den 23. marts 2015. Læs resten

Sygefravær kalder på flere pædagoger

En CEPOS-undersøgelse viser, at det pædagogiske personale i Randers Kommune har et højt sygefravær sammenlignet med resten af landet. Det skyldes, at der er for få pædagoger og medhjælpere pr. barn i børnehaver og vuggestuer, mener Velfærdslisten, som vil skabe et bedre arbejdsmiljø ved at ansætte flere pædagoger og medhjælpere

Læs resten