Mere fut i midtbyen

Randers fortjener mere fut i midtbyen. Ellers risikerer midtbyen at blive et halv-levende museum, der som gravsten fortæller historien om den gamle handelsby Randers.

Så simpel er baggrunden for, at SF og jeg har sagt ok til at sætte gang i arbejdet med at lave en lokalplan, der i detaljer beskriver projektet med et større center på Thors bakke. Og dog! Vi har nemlig to ret væsentlige forbehold:

(1) Centret på Thors bakke skal ikke være et center for centrets egen skyld. Det skal være et center for midtbyens skyld! Med andre ord: Det skal være med til at skabe en stærk og levende midtby – ikke det modsatte! Det er i øvrigt også det eneste, kommuneplanen giver mulighed for. Især opbakningen fra forretningerne i midtbyen (Handelsrådet og Cityforeningen), synes jeg peger klart på, at projektet styrker midtbyen.

(2) Centret skaber utvivlsomt mere trafik i midtbyen – også af den tunge slags. Allerede i dag er der for meget, endda så meget, at vi ved, at nogle af beboerne bliver syge af det. Derfor skal vi have sat gang i nogle ting, der begrænser den øvrige sundhedsskadelige trafik i midtbyen.
Ikke fordi jeg – eller SF – har noget som helst imod biler. Men fordi vi ved, at vi står med et sundhedsproblem, vi skylder beboerne at få løst. Ligesom vi også står med både klima- og trængselsudfordringer, vi skal have gjort noget ved. Et bud er at vedtage SF’s forslag om et forbud mod gennemkørende tung trafik som et flertal i byrådet helt sort stemte ned (læs mere om det her). Et andet bud er at lave miljøzoner, hvilket en ny S-SF-regering efter alt at dømme vil åbne døren for.

Jeg pressede derfor pindene her sammen til et ændringsforslag til vedtagelsen, som jeg fremlagde, da vi her til aften behandlede sagen på et ekstraordinært byrådsmøde. Ændringsforslaget lød:

SF foreslår:

– at det understreges, at midtbyen samlet skal styrkes af projektet
– at Randers Kommune fortsat vil begrænse den sundhedsskadelige trafik i midtbyen

Forslaget blev vedtaget – dog med den ændring, at begrænsningerne af trafikken som minimum skal ske på Østervold og i Sløjfen. Jeg holder selvfølgelig fast i, at begrænsningerne også skal ske på Center-ringen.

De to pinde slår fast, at det er nu, vi skal have arbejdshandskerne på. For mens arbejdet med lokalplanen kører, skal vi sikre, at projektet – og særligt den konkrete udførsel – kommer til at gavne midtbyen, samtidig med, at vi skal knokle for at finde solide løsninger på trafikudfordringerne.

Mit mål er, at projektet skal være et projekt for beboerne, handelslivet og byen i fællesskab – og hvis vi allerede nu tager arbejdshandskerne på, så er jeg sikker på, at det kan lade sig gøre. Jeg vil gøre alt for, at vi kommer i mål med et fælles projekt, så vi også i fremtiden har en stærk og levende midtby. Andet ville slet ikke være til at leve med!

Du kan læse pressemeddelelsen her 

Du kan læse omtale af forslaget på byen.nu her