Flertal snyder syge

Et flertal i økonomiudvalget lægger op til at snyde syge borgere for penge, de ifølge en højesteretsdom har ret til, mener Velfærdslisten, der er rasende over, at et flertal nu for anden gang forsøger at snyde sårbare borgere for deres ret

Den 8. juni 2015 besluttede et flertal i byrådet (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Konservative), at Randers Kommune ikke af egen drift skulle genoptage behandlingen af ca. 110 ugyldige afgørelser om gensidig forsørgerpligt. Beboerlisten, Radikale Venstre, SF og Velfærdslisten stemte imod.

Velfærdslistens byrådsmedlem, Kasper Fuhr Christensen, der på det tidspunkt også var formand for socialudvalget, protesterede voldsomt over beslutningen, og klagede efterfølgende til Folketingets Ombudsmand. Efter ombudsmanden gik ind i sagen, drejede byrådsflertallet rundt på en tallerken, og på byrådsmødet den 18. januar 2016 besluttede et enigt byråd, at de 110 sårbare familier skulle have de penge, de havde ret til.

LÆS MERE OM OMBUSMANDSSAGEN

LÆS VELFÆRDSLISTENS FORSLAG

LÆS FORVALTNINGENS FORSLAG

Den 10. september 2015 afsagde Højesteret dom i en sag mod Ankestyrelsen.

Dommen slår fast, at en kommune ikke kan standse sygedagpenge med tilbagevirkende kraft.

Dommen medfører, at alle landets kommuner har kørt med en ulovlig praksis og således ulovligt snydt syge borgere for penge, de havde ret til.

Sagen minder derfor om de ulovlige afgørelser om gensidig forsørgerpligt, som et flertal i byrådet i første omgang nægtede at tage op af egen drift. Alligevel lægger et flertal i økonomiudvalget bestående af Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti igen op til, at kommunen skal lade være med at genbehandle sagerne af egen drift og kun tage dem op, hvis borgerne bliver opmærksomme på, at de har penge til gode, og klager.

Det ryster Velfærdslistens byrådsmedlem, Kasper Fuhr Christensen.

“Det her er så langt ude! Flertallet i byrådet har allerede en gang fået en over næsen af ombudsmanden for at tilsidesætte sårbare borgeres rettigheder. Alligevel lægger de nu op til at gentage uretfærdigheden. Jeg er dybt rystet!”

Han fortsætter:

“Når Randers Kommune begår en fejl og snyder en syg borger for nogle penge, så bør kommunen af egen drift sørge for at rette op på fejlen og betale borgeren de penge, som hun har ret til. Det burde være en selvfølgelighed. Men sådan er det ikke i Randers Kommune. Tværtimod. Her forsøger man gang på gang at slippe uden om og snyde sårbare borgere for de penge, de har ret til.”

Derfor har Velfærdslisten stillet et forslag om, at Randers Kommune af egen drift skal genbehandle sagerne. Randers Byråd behandler forslaget på mandag (7. marts 2016).

Yderligere info: Kasper Fuhr Christensen, 30342692, kfc@randers.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *