Ombudsmanden går ind i sag om snyd af familier på kontanthjælp

På baggrund af en klage fra Velfærdslistens Kasper Fuhr Christensen indleder ombudsmanden nu en undersøgelse af, om det var lovligt, at et flertal i Randers Byråd besluttede ikke at genoptage behandlingen af ca. 110 ugyldige afgørelser om gensidig forsørgerpligt, hvilket betød, at over 100 familier blev snydt for 4,4 millioner kroner. Hvis Ombudsmanden omgør byrådsflertallets beslutning, kan familierne se frem til at få i gennemsnit 40.000 kroner fra Randers Kommune. Sagen kan også få betydning for familier i mange andre danske kommuner

Den 8. juni 2015 besluttede et flertal i byrådet (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Konservative), at Randers Kommune ikke af egen drift skulle genoptage behandlingen af ca. 110 ugyldige afgørelser om gensidig forsørgerpligt. Beboerlisten, Radikale Venstre, SF og Velfærdslisten stemte imod.

Velfærdslistens byrådsmedlem, Kasper Fuhr Christensen, der på det tidspunkt også var formand for socialudvalget, protesterede voldsomt over beslutningen.

“I Velfærdslisten mente vi, at byrådsflertallet snød over 100 sårbare familier for samlet ca. 4,4 millioner kroner. For ifølge forvaltningens vurdering havde Randers Kommune truffet ca. 110 ugyldige afgørelser, og når sådan noget sker, så er det altså sådan i et retssamfund, at borgerne skal have de penge tilbage, de er blevet snydt for. Men chokerende nok var byrådsflertallet af en anden opfattelse.”

Derfor sendte han den 17. september i år en klage til ombudsmanden, og det er den, der nu har ført til, at ombudsmanden har besluttet at indlede en undersøgelse af den beslutning, byrådsflertallet traf den 8. juni 2015.

Derfor modtog Randers Kommune i dag et høringsbrev fra ombudsmanden. Han skriver:

“Hvis en myndigheds retsanvendelse eller praksis er blevet underkendt, og der dermed er truffet ugyldige afgørelser, antages myndigheden normalt at være forpligtet til at genoptage allerede afgjorte sager af egen drift, hvis dette ikke vil volde større vanskeligheder, f.eks. fordi det er forholdsvis ukompliceret at finde frem til de relevante sager.”

Senere fortsætter han:

“Jeg må på baggrund af det anførte i sagsfremstillingen umiddelbart forstå, at Randers Kommune har identificeret eller har mulighed for at identificere de ca. 110 sager, hvori der formodes at være truffet ugyldige afgørelser. På den baggrund beder jeg Randers Kommune udtale sig om, hvorvidt kommunen i lyset af det ovenfor anførte må anses for forpligtet til at genoptage sagerne af egen drift, og om kommunen i givet fald vil omgøre beslutningen af 8. juni 2015.”

Lighed for loven – også for folk på kontanthjælp

Ombudsmandens undersøgelse glæder Kasper Fuhr Christensen, der håber, at de over 100 familier, der ifølge Randers Kommunes egen vurdering hver har gennemsnitligt 40.000 kroner til gode, nu kan se frem til at modtage en større check fra Randers Kommune.

Ifølge Kasper Fuhr Christensen er der også andre danske kommuner, der ligesom Randers har valgt ikke at genoptage behandlingen af ugyldige afgørelser. Hvis det er tilfældet, og ombudsmanden pålægger Randers Kommune at genbehandle sagerne, vil det således få betydning for kontanthjælpsmodtagere i hele Danmark.

“Jeg håber, at ombudsmanden vil skære ud i pap for byrådsflertallet, at alle i det her samfund har krav på, at loven bliver overholdt – og det gælder altså også folk, der er på kontanthjælp. Havde det for eksempel været en virksomhed, der var blevet snydt, så er jeg ikke et sekund i tvivl om, at både borgmesteren og hans flertal havde været de første til at undskylde og kræve, at de ugyldige afgørelser blev omgjort. Men når det er kontanthjælpsmodtagere, så får piben en anden lyd,” siger Kasper Fuhr Christensen og fortsætter:

“Helt fundamentalt handler den her sag om lighed for loven. Jeg oplever tit, at kommunen er meget hurtig til at straffe borgere, der ikke overholder lovens krav. Derfor var det totalt uretfærdigt, at byrådsflertallet besluttede, at kommunen ikke skulle rette op på sine egne fejl. Jeg håber, at ombudsmanden nu vil understrege, at den slags uretfærdigheder ikke er i orden.”

I sit høringsbrev stiller ombudsmanden fire spørgsmål til Randers Kommune. Han spørger blandt andet, om byrådet har tænkt sig at omgøre sin beslutning om ikke at genbehandle de ugyldige afgørelser. Randers Kommune skal svare på spørgsmålene senest 30. november.

Yderligere info: Kasper Fuhr Christensen, 30342692

LÆS OMBUDSMANDENS HØRINGSSVAR HER

Pressemeddelelse udsendt torsdag den 5. november 2015

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *