Randers Kommune fyrer medarbejdere – både i kommunen og det private

Til borgmester Claus Omann Jensen (med kopi til byrådet, direktionen, og pressen)

Idet der henvises til Kommunestyrelseslovens § 11, stk. 1, 1. pkt., anmoder jeg hermed om, at nedenstående optages på dagsordenen for byrådets møde den 2. februar 2015.

Randers Kommune fyrer medarbejdere – både i kommunen og det private

En analyse af AE-rådet viser, at en national nulvækst ikke bare fører til uddeling af 38.000 fyresedler, men også at hele 5.800 af de tabte arbejdspladser vil være private.

Siden 2010 er der hvert år blevet gennemført store nedskæringer i Randers Kommune. Velfærden i Randers Kommune er således ikke bare blevet udsat for nulvækst, men en decideret minusvækst.

AE-rådets analyse giver imidlertid anledning til at overveje, om ikke nedskæringspolitikken blot fører til en negativ spiral af gensidigt forstærkende nedskæringer.

Når det offentlige skærer ned, koster det nemlig også privatansatte jobbet, lyder analysens konklusion. Og her ser AE-rådet endda alene på det offentlige forbrug af private leverandører. AE-rådet indregner således ikke de negative effekter af offentlige fyresedler for private virksomheder. Når en stilling i det offentlige nedlægges, betyder det nemlig, at der enten er en, der mister jobbet, eller en, der ikke får et job. Det fører til, at hun nedsætter sit forbrug – og det betyder, at butikker og virksomheder går glip af omsætning.

Det er således Velfærdslistens opfattelse, at budgetforligets nedskæringer vil føre til færre jobs – både i kommunen og det private. Og det forstærker krisen og den negative nedskæringsspiral. Desværre!

For at belyse spørgsmålet skal Velfærdslisten derfor anmode borgmesteren om at svare på følgende spørgsmål:

  1. Hvad er nettonedskæringerne i regnskabet for hhv. 2011, 2012, 2013?
  2. Hvad er nettonedskæringerne i budgetterne for hhv. 2014, 2015 og 2016?
  3. Hvordan er udviklingen i antallet af medarbejdere gået over årene 2011, 2012, 2013 og 2014?
  4. Ovenstående udvikling bedes beskrevet i forhold til overenskomstgrupper
  5. Udviklingen bedes – så vidt muligt – beskrevet i forhold til overenskomstgrupper på kommunens enkelte aftaleenheder
  6. Hvordan har udviklingen i antallet af brugere på de enkelte aftaleenheder været i årene 2011, 2012, 2013 og 2014?
  7. Forvaltningen bedes lægge AE-rådets metode til grund for en beregning af, hvor mange nedlagte arbejdspladser nedskæringspolitikken samlet set har ført til i årene 2011, 2012, 2013 og 2014
  8. I forlængelse af foregående bedes forvaltningen redegøre for, hvor mange af de nedlagte jobs der er hhv. kommunale og private

Spørgsmålene bedes besvaret skriftligt og enkeltvist.

I forlængelse af ovenstående foreslår Velfærdslisten, at den i forbindelse med forliget om budget for 2015 afskaffede jobgaranti for kommunens medarbejdere genindføres

Se omtale af AE-rådets analyse her: http://www.ugebreveta4.dk/ny-analyse-nulvaekst-kan-koste-38000-job_19966.aspx

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *