Beboerlisten, Radikale og Velfærdslisten: Er Ernst & Youngs ydelser lovlige?

Beboerlisten, Radikale Venstre og Velfærdslisten vil have svar på, om kommunen har købt konsulentydelser uden lovpligtig bevilling

Til borgmester Claus Omann Jensen (med kopi til byrådet, direktionen og pressen)

Idet der henvises til Kommunestyrelseslovens § 11, stk. 1, 1. pkt, anmoder Beboerlisten, Radikale Venstre og Velfærdslisten borgmesteren om at optage nedenstående på dagsordenen for førstkommende byrådsmøde.

Af notat vedr. samarbejde med Ernst & Young af 18. september 2014 (se bilag 1) fremgår, at børn- og skoleforvaltningen i forbindelse med diskussionerne om ny skolestruktur har købt konsulentydelser hos Ernst & Young for en foreløbig samlet værdi af 524.345 kroner. Da notatet blev skrevet, afventede forvaltningen fortsat en faktura, der således ikke indgår i beløbet ovenfor.

Af forligspartiernes pressemeddelelse af 7. oktober 2014 (se bilag 2) fremgår, at forvaltningen vil få BDO til at efterprøve validiteten af Ernst & Youngs provenuberegninger.

I forbindelse med ovenstående skal vi anmode borgmesteren om at svare på følgende spørgsmål:

1. Er der i byrådet eller nogen af dets udvalg givet bevilling til børn- og skoleforvaltningens køb af konsulentydelser hos henholdsvis Ernst & Young og BDO?
2. Kræver disse indkøb ikke en bevillingsmæssig hjemmel?
3. Hvad kommer omtalte konsulentydelse fra BDO til at koste kommunen?
4. Har forvaltningen modtaget den ovenfor omtalte faktura fra Ernst & Young?
5. Har borgmesteren sikret sig, at byrådet og offentligheden kan få adgang til alle beregninger, forudsætninger og bagvedliggende modeller, BDO anvender i forbindelse med ovenfor omtalte validering?

I forbindelse med besvarelsen af spørgsmål 2 skal vi henvise til Kommunestyrelseslovens § 31, stk. 3, 4. pkt., der lyder: “Formanden sørger for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling.” Bestemmelsen hører under lovens kapitel 4, der handler om kommunalbestyrelsens formand (borgmesteren), og med formanden menes der således borgmesteren.

Følgende bedes vedlagt som bilag:
Bilag 1: Notat vedr. samarbejde med Ernst & Young af 18. september 2014
Bilag 2: Forligspartiernes pressemeddelelse af 7. oktober 2014

Yderligere info:
Bjarne Overmark, byrådsmedlem, Beboerlisten, 22213755
Mogens Nyholm, byrådsmedlem, Radikale Venstre, 20658963
Kasper Fuhr Christensen, byrådsmedlem, Velfærdslisten, 30342692

Pressemeddelelse udsendt den 31. oktober

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *