Læserbrev: Ja til fælles front mod ældreforringelser

Socialdemokraterne, SF, Beboerlisten og Velfærdslisten skal danne fælles front og forhindre de voldsomme nedskæringer, kommunens ældre er blevet stillet i udsigt. Sådan lyder opfordringen i et læserbrev af Arne Skov, formand for LO’s faglige seniorer.

Det er et synspunkt, jeg kun kan tilslutte mig. Velfærdslisten samarbejder med alle, der vil styrke velfærden og bekæmpe socialt uretfærdige nedskæringer og forringelser. Og de nedskæringer, der er lagt op til på ældreområdet, er intet mindre end hamrende uretfærdige.

Allerede i forbindelse med byrådsflertallets endelige vedtagelse af budgettet for 2014 den 10. oktober 2013 pegede Velfærdslisten på problemet i, at budgettet ikke tog tilstrækkelig højde for det stigende antal ældre, at flere vælger at bo hjemme, og at hospitalerne udskriver hurtigere og hurtigere og derfor overlader stadigt flere opgaver til kommunen. Allerede dengang forudså vi, at det ville føre til budgetoverskridelser, og at det ville føre til endnu flere nedskæringer. Alligevel holdt byrådsflertallet fast i at lade som om, virkeligheden var en anden.

Det strider derfor imod ethvert retfærdighedsbegreb, at området nu selv skal betale. Den regning, kommunens ældre er blevet stillet i udsigt, er nemlig intet andet end den forudsigelige pris for flertallets ignorance.

Det skaber en absurd, ond spiral: Der kommer flere ældre. Og hvad er byrådsflertallets svar? At massefyre medarbejdere.

Byrådsflertallet slår hermed ind på en kurs, hvor det stigende behov for hjælp og støtte, som er en uundgåelig følge af befolkningsudviklingen, hvert eneste år vil føre til nye nedskæringer og forringelser. Men mener byrådsflertallet virkelig, det er retfærdigt? Det spørgsmål skylder de ældre, medarbejdere, pårørende og borgerne at svare på.

Velfærdslisten vil hellere end gerne samarbejde med alle, der vil forhindre nedskæringerne. Men hvis vi skal lykkes med at forhindre forringelserne, kræver det en ægte vilje til at prioritere velfærd over tåbelige prestigeprojekter som for eksempel Hospitalsgade, hvor byrådsflertallet har brugt fem millioner kroner på at gøre gaden til en af Danmarks grimmeste gader.

For de ældres skyld håber jeg, at flere af byrådets partier og lister vil følge Arne Skovs opfordring.

 

Foto: Chalmers Butterfield

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *