Velfærdslisten: Lokalområder skal stemme om skolelukninger 

Velfærdslisten stiller forslag om vejledende lokalafstemninger i de skoledistrikter, hvor skolen står til at lukke

Indtil 1988 kunne borgerne kræve en vejledende lokalafstemning i skoledistriktet, når der kom forslag om at lukke den lokale skole. På baggrund af skolelukningsplanerne i Randers Kommune vil Enhedslisten stille forslag i Folketinget om at genindføre retten til lokalafstemninger om skolelukninger. Skulle et flertal af folketingsmedlemmerne bakke op om Enhedslistens forslag, er det imidlertid vanskeligt at forestille sig, at det skulle nå at få betydning for byrådsflertallets planer om lukke fem folkeskoler, 0.-6. klasserne på en skole og overbygningsklasserne på hele ni skoler. Imidlertid er det ikke helt udelukket, at borgerne i de berørte skoledistrikter får lov til at sige ja eller nej til den nye skolestruktur. På byrådets møde mandag den 1. september skal byrødderne nemlig tage stilling til et forslag fra Velfærdslisten om at gennemføre vejledende lokalafstemninger i de skoledistrikter, hvor skolen foreslås lukket eller klassetrin står til at blive sløjfet.

“Efter den lukkede, udemokratiske og formentlig lovstridige proces, der førte til skoleafviklingsplanen, skylder byrådsflertallet forældre, elever, lærere og borgere at lade dem komme til orde på flest mulig måder,” siger Kasper Fuhr Christensen, byrådsmedlem og socialudvalgsformand for Velfærdslisten, og fortsætter:

“Er skolelukningsflertallet bange for at høre, hvad borgerne mener? Den mistanke får man nemt. For hvorfor havde skolelukningsflertallet ellers behov for at rulle gardiner så meget ned, at de formentlig har overtrådt loven? Spørgsmålet får vi endegyldigt besvaret på byrådsmødet på mandag.”

I det hele taget undrer Velfærdslisten sig over byrådsflertallets holdning til borgerne.

“Det her har været en stor demokratisk katastrofe. Grundlæggende demokratiske spilleregler, der sikrer, at også de, der ikke er en del af flertallet, har noget at skulle have sagt, har været sat ud af kraft. Både borgere og den politiske opposition har været sat uden for døren. Det er en klokkeklar lovovertrædelse og en skandaløs mangel på respekt for borgerne,” siger Kasper Fuhr Christensen.

Han fortsætter:

“Først ville skolelukningsflertallet slet ikke lytte til borgerne. Derefter gjorde byrådsflertallet så høringsperioden så kort som overhovedet muligt. Siden har byrådsflertallet gemt sig bag ved forvaltningen, som endda måtte stå for at fremlægge forslaget for pressen og kommer til at stå for borgermøderne. Ikke engang her tør de 26 byrådsmedlemmer stå på mål for deres eget forslag. Det giver borgerne grund til at spørge: Er byrådsflertallet bare et ekspeditionskontor for forvaltningen? Eller er der i stedet tale om fej og udspekuleret ansvarsflugt? Vi håber, at byrådsflertallet vil bruge vores forslag til at lægge kursen om, så den bliver langt mere ærlig, demokratisk og borgervenlig.”

Velfærdslisten mener i øvrigt, at lokalafstemninger kan være et godt værktøj til at styrke lokaldemokratiet, også når det drejer sig om andet end skolelukninger.

“Det er næsten, som om nogle af byrødderne har den holdning, at når først borgerne har valgt dem, så behøver de ikke forholde sig til dem de næste fire år. Det er en fej og kujonagtig holdning. Byrådet bør inddrage borgerne langt mere. Og her er lokalafstemninger et oplagt værktøj at tage i brug, for eksempel også i forbindelse med budgetforlig og store nedskæringer,” siger Kasper Fuhr Christensen.

Yderligere info: Kasper Fuhr Christensen, 30342692, kfc@randers.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *