Åbent brev til handicaprådet: Økonomiudvalg tilsidesætter lovpligtig høring af handicaprådet

Kære handicapråd

I går behandlede Økonomiudvalget en sag om demografireguleringer i budget 2015-18 (se http://nemweb.randers.dk/NemAgenda/DocumentView.aspx?document_id=1784147). En stor del af sagen – og især den politiske diskussion – handlede om handicapområdet. Imidlertid protesterede jeg mod, at udvalget overhovedet behandlede sagen, da jeg mener, at sagen i medfør af § 37a, stk. 2 i Retssikkerhedsloven skulle have været til forudgående høring i handicaprådet.

Retssikkerhedslovens § 37a, stk. 2 lyder: ”Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.”

Jeg har derfor bedt om at følgende bliver ført til Økonomiudvalgets beslutningsprotokol:

”Velfærdslisten mener, at sagen i medfør af § 37a, stk. 2  i Retssikkerhedsloven skulle have været til forudgående høring i Handicaprådet. Der er tale om en tilsidesættelse af en lovbestemt høringspligt, og det er Velfærdslistens opfattelse, at sagen derfor burde have været udsat. Når udvalget trods Velfærdslistens forslag om udsættelse alligevel behandlede sagen, mener Velfærdslisten, at Økonomiudvalget burde have indstillet den mere retfærdige, alternative demografiregulering med efterregulering ud fra den faktiske udvikling i antallet af borgere med handicap til principvedtagelse. Velfærdslisten finder det ekstremt bekymrende, at et flertal i Økonomiudvalget ønsker at holde fast i den diskriminerende budgetpraksis, der siden 2007 løbende har udhulet kvaliteten af den kommunale indsats for at hjælpe og støtte borgere med handicap.”

Jeg har vedhæftet en uddybende kommentar til sagen. Byrådet behandler sagen på sit næste møde (mandag den 16. juni kl. 16).

Jeg skal desuden gøre handicaprådet opmærksom på, at jeg har anmodet om, at byrådet på sit næste møde (mandag den 16. juni kl. 16) behandler et forslag om forbedring af feriemuligheder for borgere med handicap i kommunale botilbud. Jeg har vedhæftet forslagets sagsfremstilling og bilag.

Hvis I ønsker en uddybning af ovenstående, er I som altid velkomne til at hive fat i mig.

Venligst
Kasper Fuhr Christensen
Medlem af byrådet i Randers Kommune for Velfærdslisten
Formand for socialudvalget
Medlem af sundheds- og ældreudvalget og økonomiudvalget
Formand for børn- og ungeudvalget
30342692 / 89151859
kfc@randers.dk / kasperfuhr@gmail.com

www.velfærdslisten.dk
www.kasperfuhr.dk

 

Bilag – Uddybende kommentar til sag 121 (om demografiregulering)

Bilag – Forslag til forbedring af feriemuligheder for borgere med handicap i kommunale botilbud (sagsfremstilling)

Bilag – Forslag til forbedring af feriemuligheder for borgere med handicap i kommunale botilbud (bilag 1)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *