Socialudvalg modsætter sig nedskæringer

Socialudvalget i Randers Kommune vil ikke følge byrådets vedtagne procedure for nedskæringer, da det ifølge udvalgets flertal vil føre til forringet livskvalitet for borgere med handicap, psykisk sårbarhed eller anden funktionsnedsættelse samt syge og ikke-arbejdsmarkedsparate arbejdsløse. Det er første gang i kommunens historie, at et udvalg ringer så højt med alarmklokken

For en måned siden vedtog et spinkelt byrådsflertal (Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale og SF) en budgetprocedure, der lægger op til at skære en procent af kommunens budget om året. Det betyder, at der i 2015 skal skæres 1 %, i 2016 2 %, i 2017 3 % og i 2018 4 %. Samtidig besluttede de fire partier at afskaffe jobgarantien for kommunens medarbejdere.

Udsigten til, at udsatte borgere igen skal mærke sparekniven, har imidlertid fået Socialudvalget til at protestere. Her blev nedenstående forslag nemlig vedtaget i forbindelse med udvalgets behandling af en sag om udmøntning af budgetprocedure:

“Fælles beslutningsforslag fra Socialdemokraterne, Beboerlisten og Velfærdslisten:

Socialudvalget udtrykker glæde over, at økonomiudvalget vil kigge på muligheden for at tage et opgør med mange års diskriminerende budgetpraksis, hvor borgere med handicap, funktionsnedsættelse eller andet, der hører under det specialiserede socialområde, i modsætning til børn og ældre ikke har fået fuld demografiregulering. Således har basisbudgettet allerede indeholdt de facto forringelser af servicen og indsatsen for den enkelte borger, hvorfor den foregående periodes samlede nedskæringer på socialområdet har haft et meget voldsomt omfang.

Socialudvalget tilslutter sig den beskrevne budgetproces – dog med den ændring, at de i sagsfremstillingen nævnte rammeforringelser udgår, og at jobgarantien består. Hermed anmoder socialudvalget byrådet om at fritage området for besparelser, da borgere med handicap, psykisk sårbarhed eller funktionsnedsættelse samt syge og ikke-arbejdsmarkedsparate arbejdsløse har været udsat for nedskæringer i foregående periode, og udvalget derfor frygter, at yderligere besparelser vil føre til en markant forringelse af mange af de nævnte borgeres livskvalitet.

Socialudvalget opfordrer derfor byrådet til tilrettelægge en anden budgetprocedure, som er mere socialt ansvarlig.

Hermed begæres sagen altså i byrådet.”

Afstemningen i udvalget fordelte sig således:

For forslaget stemte Socialdemokraterne, Beboerlisten og Velfærdslisten.

Imod stemte Venstre og SF.

Sagen kan ses her: http://nemweb.randers.dk/NemAgenda/DocumentView.aspx?document_id=1773801

 

Yderligere info:

Formand for Socialudvalget, Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, 30342692

Mikael Mouritsen, Socialdemokraterne, 28969873

Jens Laursen, Beboerlisten, 30676380

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *