Syge i Randers skal ikke miste indkomst

Frem til 1. juli risikerer syge borgere fortsat at falde ud af sygedagpengesystemet uden at kunne få anden offentlig hjælp. Men den risiko skal Randers-borgerne ikke udsættes for, hvis det står til Velfærdslisten, som med et forslag i byrådet vil sikre syge borgere en indkomst

Med den nye sygedagpengereform lukkes det indkomstløse hul, som mange syge danskere er faldet i. Imidlertid risikerer syge at falde i hullet, der opstår, når sygedagpengene ophører, og den syge ikke er berettiget til kontanthjælp, frem til loven træder i kraft 1. juli i år.
Men nu vil Velfærdslisten grave det hul til, så ingen borgere i Randers Kommune kommer til at stå uden indkomst på grund af sygdom. Om resten af byrådet vil være med til det, får Randers-borgerne svar på på byrådsmødet i eftermiddag (mandag den 20. januar) kl. 17, hvor Velfærdslistens forslag er på dagsordenen.
“Det er et kæmpe hul i det sociale sikkerhedsnet, at syge borgere står uden indkomst og tvinges til at spise bil og hus eller gå fra ægtefællen eller kæresten, før de kan få kontanthjælp. Hvornår er nogen blevet raskere af det? Det tvinger derimod mennesker, der i forvejen kæmper med sygdom, ud på en ydmygende social deroute. Og at komme tilbage fra sådan et knockout kræver intet mindre end et jernhelbred,” siger Kasper Fuhr Christensen, byrådsmedlem for Velfærdslisten og formand for socialudvalget, som blandet andet har ansvaret for sygedagpengeområdet.
Han fortsætter:
“Det duer ikke, hvis vi lader en masse syge borgere falde ud af systemet frem til 1. juli 2014. Det gør kun borgerens vej til at blive så rask som mulig længere og mere smertefuld. Derfor vil vi forlænge sygedagpengene i alle de tilfælde, hvor loven giver mulighed for det. For at spare penge opererer Randers Kommune i dag med en af de strammest mulige fortolkninger af mulighederne for at forlænge sygedagpenge. Med forslaget lægger vi op til i stedet at bruge den – set fra borgerens perspektiv – mest lempelige fortolkning overhovedet mulig. De borgere, der stadig ikke lever op til forlængelseskriterierne, vil vi ligestille med borgere, der når at komme ind under den nye lov, ved at bevillige dem et ressourceforløb. Det samme vil vi gøre til de syge borgere, der allerede er i faldet i hullet og i dag står uden indkomst.”
Men det betyder ikke, at Velfærdslisten jubler over sygedagpengereformen. Tværtimod.
“Samlet set er sygedagpengereformen en spareøvelse. Men det er godt, at regeringen lukker det indkomstsløse hul, som har gjort livet svært for alt for mange syge borgere. Til gengæld er det ekstremt skidt, at regeringen samtidig forkorter sygedagpengeperioden til fem måneder. Det betyder, at mange borgere allerede vil opleve et drastisk indkomstfald efter fem måneders sygdom.  Men at tro, at økonomiske problemer gør nogen raskere, svarer til at behandle et åbent benbrud med øksehug. Det gør kun ondt værre. I stedet for at spare på de syge burde regeringen have holdt sit løfte om at afskaffe varighedsbegrænsningen. ”
Yderligere info: Kasper Fuhr Christensen, 30342692, kasperfuhr@gmail.com
Her er forslaget i sin fulde ordlyd:
Forslag om, at ingen borgere skal miste forsørgelse på grund af sygdom
Indtil den nye sygedagpengelov træder i kraft 1. juli 2014, risikerer sygdomsramte fortsat at komme til at stå uden indkomst, når sygedagpengeperioden udløber. For at sikre, at ingen borgere i Randers Kommune mister forsørgelsen på grund af sygdom, foreslår Velfærdslisten:
– at byrådet beslutter, at Randers Kommune skal gøre mest muligt for at forlænge sygedagpengene for syge borgere, som står til at blive ramt af varighedsbegrænsningen på 52 uger
– at byrådet beslutter, at syge borgere, som ikke lever op til forlængelseskriterierne, og som derfor ikke længere kan få sygedagpenge, i videst muligt omfang bevilliges et ressourceforløb, således de er ligestillede med syge borgere, som kommer til at høre under den nye lovgivning
– at byrådet beslutter, at syge borgere, som i dag står uden indkomst, i videst muligt omfang bevilliges et ressourceforløb, således de ikke tvinges ud i en social deroute, før de kan få hjælp

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *